Den nye kvalitetsrapport for Fredensborg Kommunes dagtilbud konkluderer, at kvaliteten for børnene generelt er høj og at ledere og medarbejdere har stort fokus på pædagogisk udvikling.

Politikerne og forvaltningen i Fredensborg Kommune har taget et godt initiativ for at få undersøgt om plejen foregår på en værdig og acceptabel måde i kommunen. Det udtalte Seniorrådet, da det sammen med kommunens ældrechef for nyligt drøftede lokal opfølgning efter at have erfaret de rystende forhold vist i TV.

I august begynder børnene igen i skole - og de er ikke alle lige dygtig og erfarne i trafikken. Bilisterne skal derfor være ekstra opmærksomme på både farten og børnene, så vi undgår ulykker.

I lyset af TV2's optagelser af plejesvigt af demente på to plejecentre, inviterer Fredensborg Kommune nu alle beboere og pårørende til en samtale om deres oplevelser og tilfredshed.

Tidligere byrådsmedlem og sognepræst ved Asminderød-Grønholt Sogn, Bjarne Wulff er død. Det oplyser familien fredag på facebook. Bjarne Wulff sov stille ind torsdag den 30. juli 2020.

I samarbejde med børnebogsforfatteren Maria Rørbæk søsætter Fredensborg Bibliotekerne tre spændende skattejagter for børn i kommunen. Første skattejagt foregår i Humlebæk.

På grund af sporarbejde på Lokalbanen, Lille Nord erstattes alle tog med togbus mellem Helsingør og Fredensborg i begge retninger. Det sker over fire dage i uge 30. Der må derfor påregnes ekstra rejsetid samt særlig køreplan.

SF foreslog allerede i april 2019 til et budgetseminar for byrådet, at vi skulle have en analyse af, hvad den reelle normering er på den enkelte daginstitution i kommunen. Efter pres fra forældre har et samlet Børne- og Skoleudvalg fulgt SF´s ønske om en sådan analyse, det fortæller SF´s byrådsmedlem Hanne Berg i en pressemeddelelse.

På tværs af hele Fredensborg Kommune kan alle børn og unge i hele sommerferien deltage i et hav af vidt forskellige aktiviteter. Målet er at give alle mulighed for en god og aktiv sommer - på trods af coronakrisens mange aflysninger og ændringer.

Med en donation på 3,2 mio. kr.. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc Kinney Møllers Fond til almene Formaal kan Fredensborg Kommune nu udrulle projektet "Sproggaven med i skole" i hele indskolingen. Dermed kan lærerne fokusere endnu mere på elevernes sproglige udvikling

Med en donation på 50.000 kr. fra Friluftsrådets Coronapulje har Fredensborg Naturskole anskaffet to fleksible Tentipi, så mere undervisning kan ske udendørs i al slags vejr. De to nye tipier skal give bedre udendørs undervisning på Fredensborg Naturskole.

Flere og flere flytter til Fredensborg Kommune og mange nye boliger er derfor på vej. Samtidig efterspørger flere ældre en anden type bolig end villaen. Med den nye Bolig- Arkitektur- og Ejendomspolitik sætter byrådet retning for den fremtidige udvikling.

I et helt udsædvanligt samarbejde mellem forældre, personale, faglige organisationer og kommunens administration er det lykkedes at analysere og forhandle sig frem til et fælles billede af, hvordan normeringerne i dagtilbud ser ud og beregnes.