Selv om det har sneet og været koldt i nogen tid, så er der ikke åbnet for færdsel på nogle af søerne i Fredensborg Kommune endnu.

Det er svært at tro det, men efter 11 år skifter leder af Kokkedal på vej, Ole Skjellerup, nu Kokkedal ud med Helsingør, hvor han fra 1. marts skal være Sekretariatsleder af den boligsociale helhedsplan i Vapnagaard, Nøjsomhed og Nordvest. Grundet de nuværende restriktioner arrangeres der ikke en afskedsreception for Ole, før situationen igen tillader det.

Indskrivning af elever til folkeskolen i Fredensborg Kommune er afsluttet, og alle forældre til kommende børnehaveklasseelever har fået besked om den kommende skolestart, men ikke alle har fået deres ønske opfyldt. Langebjergskolen i Humlebæk har været nødsaget til, at afvise alle ansøgere der ikke bor i distriktet.

Det går godt for Fredensborg Kommunes folkeskoler: Elevernes trivsel og karakterer ligger år efter år blandt landets bedste, og forældrene har kvitteret ved at give skoler og SFO'er den fjerde højeste score i en national tilfredshedsundersøgelse. Det glæder derfor også politikerne, at stadig flere forældre tilvælger kommunens skoler.

Mandag den 1. februar har Endrupskolens nye skoleleder Helle Toftekær første ”skoledag”. Helle Toftekær efterfølger Finn Drabe, som netop er gået på pension.

Alt for mange børn og unge begynder at ryge. For at bremse den udvikling, indføres nu Røgfrit Fritidsliv i samtlige kommunens forenings- og idrætsanlæg, Nivå Havn, strande, legepladser og rekreative områder

Det blev en grøn julegave til hele kommunen, da byrådet den 21. december 2020 vedtog to nye handleplaner: en for grøn transport og en for energi og varme. Fra 2021 kommer der flere grønne busser på vejene, bedre cykelparkering på flere stationer, borgere og virksomheder kan se frem til flere gratis energitjek, og så skal kommunalt byggeri bæredygtighedscertificeres.

Så er Fredensborg Forsyning ved at være klar nye affaldsbeholdere til sortering, for dig der bor i villa og rækkehus, med egne beholdere. I god tid inden du modtager beholderne, vil du modtage et brev i din e-Boks med uddybende information om den nye ordning.

De store problemer med gadebelysningen i flere dele af kommunen nærmer sig nu sin afslutning, da et stort antal tekniske installationer er udskiftet de seneste dage.

Det blev et år, hvor corona overskyggede næsten alt. Så er det sagt. Og lad det også være sagt, at jeg inderligt håber, at 2021 bliver året, hvor vi hurtigt vender tilbage til den tilværelse, som vi alle savner. Sådan indleder borgmester Thomas Lykke Pedersen sin nytårsudtalelse til borgerne. 

Fredensborg Forsyning har vi a e-boks eller e-mail i december udsendt aflæsningskort til borgerne for aflæsning af vandmålere med frist senest 4. januar 2021. Èn gang om året skal man nemlig  aflæse sin vandmåler, og indberette årsaflæsningen til forsyningen. Så husk at tjekke din elektroniske mail.

Kokkedal skole er netop blevet godkendt til at modtage Certifikat i Science og Talent 2021. Det betyder, at skolen er anerkendt for sit målrettede arbejde for elever, som har talent indenfor naturfag. Dermed er både Kokkedal Skole og Endrupskolen certificerede.

Tirsdag aften blev der indgået et politiforlig på Christiansborg, som blandt andet medfører 20 nye nærpolitistationer - heraf én i Nivå. De nye stationer skal være bemandet mindst 15 timer om ugen og have mindst fem årsværk hver, fremgår det af forliget.