Sidste år blev der afbrændt en mark nord for Kokkedal for at forbedre biodiversiteten. Det var en succes - og i år afbrændes derfor marker både i Fredensborg og ved Kokkedal

Unge fra Fredensborg Kommune har via Ung Fritidsjob produceret 100 fuglekasser, som nu bliver sat op ved skoler og daginstitutioner rundt om i kommunen.

UngFredensborg har sendt os følgende historie:

En fredag eftermiddag i strålende solskin og tre gode kollegaer er på vej ud af døren med ingredienser til de 14 unge, som skal deltage i vores online Macarons bagehold senere på eftermiddagen.

Set i lyset af den nuværende situation med corona og restriktioner har menighedsrådet i Fredensborg i samarbejde med præsterne nu valgt en model for årets konfirmationer. Det vil give størst mulig medbestemmelse og valgfrihed for den enkelte familie, i det at der både tilbydes konfirmation i maj og i august.

Fredensborg byråd har afsat midler til en pulje til bevaringsværdige bygninger for at fremme vedligeholdelse og istandsættelse. Så er du ejer af en bevaringsværdig bygninger med SAVE-værdi fra 1 til 4 kan du derfor nu søge om støtte til istandsættelse. Ansøgningsfrist er 3. maj 2021.

Unge som oplever sig presset af dagens udfordringer, får nu tilbud om et nyt naturforløb med plads til ro og refleksion Alle kan have en dårlig dag. Men hvis bekymringer og hverdagens stress begynder at fylde mere end det burde, så er der måske brug for et pusterum.

Danmarks Naturfredningsforening har udarbejdet en ny analyse af kommunernes naturkapital og her placerer Fredensborg Kommune sig som nummer 15. det sker med 38 ud af 100 mulige point. Rangeringen udkom sidst i 2017, hvor Fredensborg Kommune også lå nummer 15.

Byrådet i Fredensborg kommune godkendte den 1. marts 2021 den endelige sammensætning af Klimarådet, som skal skabe et bredt samarbejde om klimainitiativer på tværs af kommunen.

I 2020 gik Fredensborg Kommune i gang med udrulningen af den nye affaldsordning, som gør det muligt at affaldssortere plast, papir, pap, glas og metal i bl.a. foreninger med fælles affaldsbeholdere.

Efter mange måneder med omfattende arbejder fungerer Fredensborg kommuns gadebelysning nu normalt. Samtidig opfordres borgerne til at melde eventuelle fejl via appen Dit gadelys.

Togdriften på Lokalbanen ved Fredensborg har været indstillet i tidsrummet ca. kl. 16-17 fredag eftermiddag. Det skyldtes en bilist, der havde forvildet sig ind på perronen, da man blindt havde fulgt GPS'en. Politiet oplyser at der ikke har været personskade, men blot en chokeret fører.

Fredensborg Kommune har netop købt stueetagen i Jernbanegade 3, hvor der kan indrettes et nyt og fremtidssikret bibliotek, som i langt højere grad bliver et aktivt mødested for kommunens borgere med vidt forskellige interesser. Det skal styrke både bylivet og handelslivet.

Busser og kommunens egne biler skal være grønne. Det har Fredensborg Kommune forpligtet sig til i en ny aftale med regeringen. Med aftalen følger også fremtidige indkøb af CO2-neutrale eller nulemissionsbusser.