Byrådet i Fredensborg kommune godkendte den 1. marts 2021 den endelige sammensætning af Klimarådet, som skal skabe et bredt samarbejde om klimainitiativer på tværs af kommunen.

I 2020 gik Fredensborg Kommune i gang med udrulningen af den nye affaldsordning, som gør det muligt at affaldssortere plast, papir, pap, glas og metal i bl.a. foreninger med fælles affaldsbeholdere.

Efter mange måneder med omfattende arbejder fungerer Fredensborg kommuns gadebelysning nu normalt. Samtidig opfordres borgerne til at melde eventuelle fejl via appen Dit gadelys.

Togdriften på Lokalbanen ved Fredensborg har været indstillet i tidsrummet ca. kl. 16-17 fredag eftermiddag. Det skyldtes en bilist, der havde forvildet sig ind på perronen, da man blindt havde fulgt GPS'en. Politiet oplyser at der ikke har været personskade, men blot en chokeret fører.

Fredensborg Kommune har netop købt stueetagen i Jernbanegade 3, hvor der kan indrettes et nyt og fremtidssikret bibliotek, som i langt højere grad bliver et aktivt mødested for kommunens borgere med vidt forskellige interesser. Det skal styrke både bylivet og handelslivet.

Busser og kommunens egne biler skal være grønne. Det har Fredensborg Kommune forpligtet sig til i en ny aftale med regeringen. Med aftalen følger også fremtidige indkøb af CO2-neutrale eller nulemissionsbusser.

Selv om det har sneet og været koldt i nogen tid, så er der ikke åbnet for færdsel på nogle af søerne i Fredensborg Kommune endnu.

Det er svært at tro det, men efter 11 år skifter leder af Kokkedal på vej, Ole Skjellerup, nu Kokkedal ud med Helsingør, hvor han fra 1. marts skal være Sekretariatsleder af den boligsociale helhedsplan i Vapnagaard, Nøjsomhed og Nordvest. Grundet de nuværende restriktioner arrangeres der ikke en afskedsreception for Ole, før situationen igen tillader det.

Indskrivning af elever til folkeskolen i Fredensborg Kommune er afsluttet, og alle forældre til kommende børnehaveklasseelever har fået besked om den kommende skolestart, men ikke alle har fået deres ønske opfyldt. Langebjergskolen i Humlebæk har været nødsaget til, at afvise alle ansøgere der ikke bor i distriktet.

Det går godt for Fredensborg Kommunes folkeskoler: Elevernes trivsel og karakterer ligger år efter år blandt landets bedste, og forældrene har kvitteret ved at give skoler og SFO'er den fjerde højeste score i en national tilfredshedsundersøgelse. Det glæder derfor også politikerne, at stadig flere forældre tilvælger kommunens skoler.

Mandag den 1. februar har Endrupskolens nye skoleleder Helle Toftekær første ”skoledag”. Helle Toftekær efterfølger Finn Drabe, som netop er gået på pension.

Alt for mange børn og unge begynder at ryge. For at bremse den udvikling, indføres nu Røgfrit Fritidsliv i samtlige kommunens forenings- og idrætsanlæg, Nivå Havn, strande, legepladser og rekreative områder

Det blev en grøn julegave til hele kommunen, da byrådet den 21. december 2020 vedtog to nye handleplaner: en for grøn transport og en for energi og varme. Fra 2021 kommer der flere grønne busser på vejene, bedre cykelparkering på flere stationer, borgere og virksomheder kan se frem til flere gratis energitjek, og så skal kommunalt byggeri bæredygtighedscertificeres.