I Fredensborg Kommune fejrede man befrielsen sammen – på afstand. Borgmester Thomas Lykke Pedersen gav sit personlige frihedsbudskab og man kunne synge med på ”I Danmark er jeg født” og ”En lærke letted”. Fejringen sker dog digitalt på grund af coronasmitten.

Den 4. maj fejrer vi, at det er 75 år siden, at danskerne kunne rive mørklægningsgardinerne ned, fordi Danmark atter var frit. Fejringen sker dog digitalt på grund af coronasmitten.

Som et led i Fredensborg Kommunes ambition om at fremme biodiversiteten, har Infrastruktur- og Teknikudvalget besluttet at lade udvalgte vejrabatter vokse vildt til glæde for blomster, bier og andre insekter.

Fredag formiddag uddelte Ældre Sagen i Fredensborg kommune knap 1.000 flødeboller købt hos Spangsberg i Hillerød. Seks af foreningens bestyrelsesmedlemmer stod for leveringen til kommunens seks plejecentre.

Borgerne står i kø for at låne én af kommunens elcykler, inden de beslutter, om de selv skal købe en og dermed køre mindre i bil fremover. Erfaringerne fra sidste år er gode: 60 pct. cykler i dag mere end førhen. Fredensborg Kommune gentager succesen fra sidste år, hvor borgerne gratis kunne låne en elcykel en måned mellem april og oktober. Målet er at stadig flere borgere ser en elcykel som et godt alternativ til deres bil.

Det kan få betydning for dig, som har brug for at få udstedt et nyt NemID nøglekort i Borgerservice, fordi nøglerne på nøglekortet er ved at være opbrugt. Fredensborg Kommune anbefaler derfor, at du installerer NemID nøgleapp, særligt hvis du har få nøgler tilbage på nøglekortet.

Foråret viser sig i denne tid fra sin bedste side. Alt spirer og gror og samtidig har mange haft fri eller i hvert fald været mere hjemme end normalt. Og det giver rig lejlighed til at trimme haven og anden beplantning.

Den nye affaldsordning starter hos etageboliger og rækkehuse lige efter påske. Alle boliger får en infofolder om den nye affaldsordning og en sorteringsvejledning.

For at skabe større biodiversitet foretager kommunen snarest en kontrolleret afbrænding af græsset på marken mellem Holmegårdsvej og Usserød Ådal. Afbrænding af det tørre græs er en god måde at foretage naturpleje på og giver større biodiversitet med både flere blomster og insekter.

Nye læringsmiljøer med plads til masser af bevægelse er på vej til Kokkedal Skole. Kommunens store projekt - Fremtidens Folkeskoler - begynder i 2.-4. klassernes lokaler på Kokkedal Skole, hvor de store fællesarealer indrettes med nye fleksible læringsmiljøer, som kan styrke både undervisning, leg og bevægelse.

Fredensborg Kommune og KFI Erhvervsdrivende Fond har nu indgået den endelige aftale om de fremtidige ejerforhold og anlæg af nye veje mv. på de arealer, hvor Fremtidens Nivå Bymidte skal realiseres og hvor Nivå Centeret ligger i dag.

År efter år scorer kommunens folkeskoler højt på både karakterer og trivsel. Den seneste opgørelse viser heldigvis ingen undtagelse: Ved sidste års afgangsprøver steg karaktergennemsnittet fra 7,6 til 8,0.

De nye brandkadetter fra Fredensborg Kommune blev fejret med tale og diplomoverrækkelse af borgmester Thomas Lykke Pedersen, da de afsluttede deres 13 ugers grundforløb.