Netradio

Søg på humleborg

Public acces

Tilsynsmyndighed

Støtteforening

Flere lokale nyheder

Samarbejdspartner

Humleborg er medlem af:

Socialdemokratiet vil tage initiativ til, at Kommunen ved et årligt arrangement er med til at fejre de frivillige ledere fra foreningslivet ved et aftenarrangement med spisning, underholdning og eventuelt uddeling af lederprisen.

Ny måling viser, at kommunens ansatte trives i et godt samarbejde med deres kolleger og har stor indflydelse på, hvordan de løser deres opgaver. 

Børne- & Skoleudvalget i Fredensborg Kommune besluttede på deres møde i midten af januar 2018, at Karleboskole skal synliggøres noget mere i lokalsamfundet for at trække flere elever til. Vi har talt med  formand for Børne- & Skoleudvalget i Fredensborg Kommune om hvordan det kan gøres.

Det var med stor sorg, at Karlebo Idrætsforening forleden modtog den triste besked om, at vores frivillige ildsjæl Per Knudsen var død. Selvom kræften desværre vandt til sidst, vil Per Knudsen for altid være en del af Karlebo IFs historie.

I forbindelse med sidste uges skriverier i dagspressen, om at Fredensborg Kommunes byrådsmedlemmer fremover vil få overvåget deres elektroniske post af borgmesteren, så har Radio Humleborg taget fat i netop borgmesteren, for at få en forklaring på sagen.

I forbindelse med sporfornyelsen af Kystbanen skal BaneDanmark i sommeren 2018 udskifte jernbanebroen over Dageløkkevej i Humlebæk samt jernbanebroen over Møllevej i Nivå. Som led i arbejdet, forventer BaneDanmark  at spærre begge veje for gennemkørsel fra udgangen af januar og frem til september.

Byrådets ambitioner er store. Lergravsområdets fantastiske natur skal være ramme for liv og aktiviteter for alle borgere i alle aldre. Radioen har talt med Bo Hilsted fra Fritids- og Idrætsudvalget i Fredensborg Kommune om hvad planer er og forløbet vil være. Borgerne kan selv bidrage med input.

På Plan- Miljø- og Klimamødet tirsdag aften behandlede udvalget en gammel kending, miljøgodkendelse af skydebanen i Langstrup Mose. Den nye miljøgodkendelse er mere restriktiv end den tidligere, derfor var det eneste logiske at stemme for den ”nye” godkendelse, alt andet ville være ulogisk, idet det er umuligt at forbyde skydebanen, så længe de holder sig inden for de beregnede støjværdier.

Kokkedal på Vej starter uddannelse af et nyt Bydelsmor-hold i foråret 2018. Bydelsmødre er kvinder, som gør en frivillig indsats i lokalområdet for at støtte andre kvinder, som ofte er isolerede og som det etablerede system kan have vanskeligt ved at nå.

Et nyt, omfattende samarbejde blandt bibliotekerne i Nordsjælland er ved at se dagens lys. Bibliotekerne i de 11 kommuner, der tidligere udgjorde Frederiksborg Amt, er gået sammen om at styrke formidlingen af lokale forfattere.

Nu kommer tilbuddet om Guidet Fælleslæsning også til Humlebæk. Fra torsdag den 11. januar bliver det nu også muligt for Humlebæk Dag-centers brugere at deltage i tilbuddet om Guidet Fælleslæsning – et tilbud, hvor oplæsning, samtale og refleksion over litteraturen er i centrum.

285 husstande i kommunens landområde kan nu se frem til at få hurtigt internet.

Det sker med et tilskud fra Bredbåndspuljen på 5,2 mio. kr. som Fredensborg Kommune supplerer med 1,1 mio. kr.

Sidder du alene juleaften eller er pengene for små til at holde jul for børnene, så kan du og din familie holde julefest i Frivilligcenter Fredensborg eller Nivå-Kokkedal fodboldklub.