Cafe Vendepunktet er et sted for ledige, sygemeldte, førtidspensionister, personer i fleksjob eller skånejob, som har brug for at få nye input i hverdagen og mødes med ligestillede. Foreningen har haft god succes med at hjælpe andre videre i deres arbejdsforløb, og der er afholdt velbesøgte foredrag.

Eleverne i Fredensborg Kommunes folkeskoler får flotte karakterer i deres afgangsprøver.

Men der er fortsat for mange unge i kommunen, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse.


Fritids- og Idrætsudvalget blev den 3. marts enige om grundlaget for den fremtidige styring, drift og udvikling af Nivå Havn. Det er udvalgsformand Per Frost Henriksen tilfreds med.

Velbesøgt generalforsamling i Hørsholm Sognegård

Røde Kors Hørsholm har afholdt den årlige ordinære generalforsamling i Hørsholm Sognegård med gode indlæg om Røde Kors syv principper ved Preben Søgaard fra Røde Kors landskontor.

Landsbyggefonden har godkendt første fase af ansøgningsprocessen hen i mod en ny 4 årig boligsocial helhedsplan for Kokkedal 2017-2020.

Når en flygtning kommer til Fredensborg Kommune, skal kommunen finde en permanent bolig til flygtningen. Indtil da bor flygtningen i en af kommunens midlertidige indkvarteringer.


Børnene i Fredensborg får den 10. april en ny legeskulptur midt i byen.

Skulpturen er midlertidig og det første skridt i projektet ”Leg,Læring og Legender – en kongelig slotslegeplads”.

Arkitekter fra hele verden kan de kommende måneder studere modeller og tegninger af den nye Fredensborg Skole ved Vilhelmsro.

Nye tal fra Politiet viser, at kriminaliteten i Kokkedal og Nivå fortsat falder.
Særligt Kokkedal nyder godt af markant fald.

10.741 lamper i Fredensborg Kommune har fået ny ejer. Det skyldes, at kommunen har købt belysningen på samtlige veje og stier af DONG.

Aftalen blev underskrevet på borgmester Thomas Lykke Pedersens kontor den 26. januar 2016.

Der var hele 225 forslag at vælge mellem, da politikerne i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 5. januar skulle kåre vinderen i navnekonkurrencen om det nye boligområde på Bendiktevej.

Så valget var svært – men Asminderødhave vandt.

Pleje- og Aktivitetscentret Benediktehjemmet i Fredensborg har fra Sundheds- og Ældreministeriet modtaget 893.400 kr. til at gøre centrets udendørsarealer mere trygge og sansestimulerende for 48 beboere og 30 ugentlige daghjemsgæster.

Fredensborg Kommune har netop gennemført trivselsundersøgelse blandt alle kommunens ansatte med en svarprocent på 86. For 90 procent vedkommende føler Kommunes medarbejdere, at de gør en forskel på deres arbejdsplads.