Region Hovedstadens nye store sundhedsprofil viser, at antallet af dagligrygere og personer, der udsættes for passiv rygning, er faldet markant i Fredensborg Kommune siden 2010.

 

Andelen af dagligrygere i kommunen er faldet fra 19 % i 2010 til 14 % i 2013, og der er ligeledes færre ikke-rygere, som dagligt udsættes for passiv rygning.

Undersøgelsen viser desuden, at hele 71 % af dagligrygerne i Fredensborg Kommune ønsker at holde op med at ryge, mens 55 % gerne vil have hjælp til rygestop.

41.356 borgere i Region Hovedstadens 29 kommuner har svaret på et omfattende spørgeskema som led i Danmarks største sundhedsundersøgelse, ”Hvordan har du det? 2013”.

Den generelle konklusion er, at færre borgere i Region Hovedstaden ryger dagligt og færre overskrider Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser. Fredensborg Kommune er dermed en af de kommuner, der bidrager positivt til det gode resultat for regionen.

Undersøgelsen viser dog også, at der er store kommunale forskelle, der kan forklares ved forskelle i borgernes uddannelsesniveau. Jo lavere uddannelsesniveau, des større andel af borgere ryger dagligt.

Mens hver fjerde borger, som har en grundskole- eller gymnasial uddannelse ryger dagligt, gælder dette kun for hver tyvende borger, som har en lang videregående uddannelse.

Derimod er der ikke forskel på, hvor mange borgere der ønsker rygestop på tværs af uddannelse.

”Vi er på vej i den rigtige retning. Undersøgelsen fra Region Hovedstaden viser, at den indsats, vi lægger for dagen i arbejdet med forebyggelse, bærer frugt.

Vi valgte netop tobak og alkohol som prioriterede indsatsområder i Fredensborg Kommune i 2014.

Samtidig er det vigtigt, at vi fortsætter det gode arbejde, så vi sikrer, at alle vores borgere får samme mulighed for at leve et godt og langt liv”, siger Lina Thieden, direktør for Børn, Kultur og Sundhed i Fredensborg Kommune.

Flere med moderat stort forbrug af alkohol

Resultater for alkoholområdet viser, at Fredensborg Kommune har en større andel af borgere med moderat til stort forbrug af alkohol end gennemsnittet for Region Hovedstaden. 

Men modsat rygning ønsker kun hver tredje borger med en risikabel alkoholadfærd at nedsætte deres alkoholforbrug og fire ud af ti mener ligefrem, at deres alkoholvaner er fornuftige. 

Der er fortsat et stort forebyggelsespotentiale, når det kommer til rygning og alkohol – især i forhold til at reducere den sociale ulighed.

Fakta: Sundhedsprofilen

”Sundhedsprofil for region og kommuner 2013” er den tredje sundhedsprofil, der er lavet for hele Region Hovedstaden og dens kommuner. De to tidligere sundhedsprofiler kom i 2007 og 2010.

Mere information om sundhedsprofilerne kan findes på sundhedsprofilens hjemmeside http://www.regionh.dk/sundhedsfremme