Om kort tid skyder Fredensborg Kommune et nyt frikommuneforsøg i gang, der vil gøre det muligt for ældre borgere med kommunal hjemmehjælp at få udvidet service – mod betaling.


Det kan fx være hjælp til indkøb, rengøring eller mere personlig pleje.

Prisen vil ligge på niveau med de private leverandøres.

 

I dag er lovgivningen sådan, at en borger gerne må kontakte en privat leverandør af hjemmepleje, hvis borgeren ønsker mere hjælp i hjemmet end vedkommende er visiteret til – men de må ikke købe den ekstra hjælp hos kommunen

Den praksis vil frikommuneforsøget nu udfordre, idet kommunen vil udbyde ekstra serviceydelser mod betaling.

 

Formand for kommunens Social- og Seniorudvalg, Hans Nissen ser frem til at starte forsøget:

”Med forsøget vil vi gøre den kommunale service mere fleksibel.

Nu kan vi matche de ældres personlige behov for hjælp med en bredere vifte af opgaver og serviceydelser, end de er visiteret til.

Det bliver spændende at se, hvor mange borgere, der vil tage imod tilbuddet, når der nu står en kommunal leverandør bag.

Men jeg tror, at mange ældre vil kunne se fordelen i – og føle sig mere trygge ved – kun at skulle lukke en hjemmehjælper ind i hjemmet, som de kender i forvejen fra den visiterede hjælp”, siger udvalgsformanden.

Frikommuneforsøget sidestiller private og kommunale leverandører, og da kommunen ikke må optræde konkurrenceforvridende, vil både priser og udbud af serviceydelser ligne de private udbyderes. Det vil primært dreje sig om hjælp til indkøb, rengøring i hjemmet eller ekstra personlig pleje.

Start 1. april

Frikommuneforsøget forventes at starte 1. april 2014 og løber frem til 31. december 2015, hvorefter forsøget evalueres.

Der udsendes et katalog over serviceydelser og priser til alle borgere, der modtager kommunal hjemmehjælp.

Efter d. 1. april vil det desuden være muligt at downloade kataloget fra kommunens hjemmeside www.fredenborg.dk under rubrikken ældre.