Fredensborg Bibliotekerne har sammen med kommunens skoler fået 500.000 kr. til et projekt, der over de næste to år skal fremme de ældste skoleelevers it-færdigheder.

Internettet kan være en uvurderlig kilde til viden, hvis man ved, hvordan man skal bruge det. Men det er der desværre alt for mange, der ikke ved.

 

Aviser, leksika, artikler, databaser – alt kan findes på nettet

Nu er Fredensborgs folke- og skolebiblioteker gået sammen i et projekt, der skal hjælpe kommunens ældste skoleelever med at blive bedre til at søge i Google og bruge bibliotekernes mange e-ressourcer – digitale opslagsværker, artikler, e-bøger, forbrugerindeks, tidsskrifter, aviser, anmeldelser, databaser, leksika, m.m. I fagsprog taler man om at styrke udskolingselevernes information literacy.

Projektet, der skal løbe over to år, er støttet af Kulturstyrelsen med 500.000 kr.

”Det kræver solide færdigheder at finde rundt i Internettets virvar af information.

Og informationssøgning er jo netop en af bibliotekernes kerneopgaver,” fortæller Kulturudvalgsformand Ulla Hardy-Hansen.

”Derfor er det oplagt, at biblioteker og skoler i langt højere grad samarbejder om at understøtte elevernes søgekompetencer. Og det er netop det, projektet handler om,” fortæller hun.

Øget samarbejde mellem kommunens skoler og folkebiblioteker

I projektet eksisterer der også et ønske om at styrke samarbejdet mellem kommunens skoler og folkebiblioteker. Derfor består en del af arbejdet i at udvikle en ny samarbejdsmodel, der bygger bro mellem skolernes og folkebibliotekernes arbejde med de ældste skoleelever.

”Lærerne og skolebibliotekarerne arbejder med eleverne i et formelt læringsmiljø, mens folkebibliotekarerne hjælper eleverne med andre typer spørgsmål og forespørgsler i et mere uformelt læringsmiljø. Og sådan vil det også være fremover,” fortæller Lina Thieden, direktør for børn, kultur og sundhed i Fredensborg Kommune og fortsætter:

 ”Men opgaven er, at samarbejde, når det giver mening. Jeg ser dette projekt som en mulighed for at skabe synergi, kvalitet og nye løsninger ved at tænke anderledes og samarbejde mere på tværs af områder. Det er målet, at vi i den toårige projektperiode udvikler en samarbejdsmodel, som peger fremad og kan implementeres på alle kommunens skoler og biblioteker. ”

Projektet er et modelprojekt med støtte fra Kulturstyrelsen. Det vil sige, at der ved projektets afslutning udarbejdes en rapport med konkrete værktøjer, som andre kommuner kan benytte og implementere projektets resultater efterfølgende.