Med 850.000 kr. i støtte fra Undervisningsministeriet har Fredensborg Kommune fået mulighed for i foråret at afprøve, hvordan skoledagen kan se ud, når skolereformen træder i kraft efter sommerferien.

Udvalgte klasser fra alle kommunens skoler vil i en fireugers periode tage forskud på en ny, dynamisk og mere varieret skoledag, når de sammen med deres lærere og pædagoger i den kommende tid deltager i ”Eksperimentarium på ny Skoledag”. Og eleverne er vilde med forsøget.

Evnen til at danne positive relationer, skabe resultater sammen med andre og sætte sin viden i spil på tværs af fag og kultur bliver noget af det, der vil være fokus på i forsøgsperioden, hvor også naturen og samfundet omkring skolerne spiller en rolle.

"Super fed idé”, siger Kellie O’Neill fra Endrupskolen i Fredensborg. Hun repræsenterer sine skolekammerater i kommunens fælles elevråd og har netop haft lejlighed til at tale med fælles elevrådsrepræsentanter fra hele landet om reformen.

”Det er vigtigt, at vi tager nogle af idéerne fra reformen og får prøvet dem af i virkeligheden. Voksne kan godt forestille sig, at noget virker på én måde, men man skal prøve det sammen med eleverne for at se, om det virkelig virker”.

Derfor har Kellie heller ikke det mindste imod at være prøvekanin, tværtimod. Vi vil gerne være forsøgskaniner, det er da det der virker bedst med nye måder at lære på. Så kan vi prøve det af på os selv inden man sætter det i gang i hele landet” siger Kellie grinende og tilføjer ” Bare de ikke sætter strøm til os”.

 

Samarbejde i naturen

Nye læringsformer i form af inddragelse af naturen og det omgivende samfund er et af de fem principper, Byrådet har vedtaget som retningsgivende for den måde skolerne i Fredensborg Kommune arbejder med reformen.

Med projektet ”Skolen i Virkeligheden”, der formidler nye læringsmiljøer gennem partnerskaber med udeskole, private aktører og frivillige som den bærende kraft, får 1-2 klasser fra hver af kommunens syv skoler mulighed for her i foråret at planlægge og gennemføre en ny skoledag i og med naturen og det omgivende samfund i et såkaldt eksperimentarium.

I eksperimentariet skal lærere, pædagoger og elever i samarbejde sætte alle elementer af skolereformen i spil og afprøve samarbejdet, nye læringsmiljøer og forskellige aktiviteter, der er særligt tilrettelagt på at indfri reformens målsætninger.

Formanden for Børne-og Skoleudvalget, Hanne Berg, er spændt på, hvordan eksperimentet vil forløbe og glæder sig særligt over muligheden for, at lærere og pædagoger kan påbegynde samarbejdet og drage erfaringer, inden det hele for alvor går i gang:

”Jeg er for det første glad for, at Fredensborg Kommune igen bliver begunstiget af undervisningsministeriet. Det viser, at vi er på rette vej i forhold til udviklingen af vores folkeskoler. Og så er det formidabelt, at vi med Eksperimentarium på ny skoledag får mulighed for at afprøve reformen og dele den viden, der kommer ud af det imellem medarbejdere og også med andre kommuner”.

Fakta om Eksperimentarium på ny skoledag

Konkret vil eksperimentet forløbe således:

I starten af februar mødes alle de deltagende lærere og pædagoger til to forberedelsesdage, hvor planlægning af den nye skoledag finder sted.

Herefter vil to klasser fra hver årgang fordelt på kommunens syv skoler deltage i en fire ugers afprøvning af fremtidens skoledag. Noget af tiden vil blive brugt på Planteavlsstationen i Humlebæk, hvor ”Skolen i Virkeligheden” har forskellige udeskolemiljøer. Et lærerteam på tre lærere vil sammen med to pædagoger gennemføre en uges eksperimenter med læring, understøttende undervisning og længere skoledag for hver årgang.

Efter ni uger vil alle klassers forløb være færdige.

Når forsøget ender til april, vil minimum 400 elever, 27 lærere og 18 pædagoger have draget erfaringer med den nye læringsform og de nye principper for skolerne.