Dugfriske resultater af en såkaldt ”temperaturmåling” i dagtilbuddene i Fredensborg Kommune viser, at den faglige kvalitet er forbedret med gode fysiske rammer og et personale, der er gode til at støtte børnene i at blive en del af fællesskabet.

Men der er også plads til forbedringer – fx i forhold til kommunikationen mellem pædagoger og forældre.

Hvert andet år deltager Fredensborg kommune i den tværkommunale temperaturmåling af den faglige kvalitet i dagtilbud. Formålet med målingen er ikke at teste børnenes kunnen men at undersøge den faglige kvalitet i institutionens arbejde set ud fra forældres, medarbejderes og ledelsens synsvinkel. Alle institutioner i de 6 områdeinstitutioner har deltaget i undersøgelsen.

Formand for Børne og Skoleudvalget Hanne Berg ser temperaturmålingen som et godt værktøj til at få indblik i, hvordan forældre oplever kvaliteten i dagtilbuddene:

”Med temperaturmålingen har vi mulighed for at blive klogere på, hvordan forældrene som brugere oplever kvaliteten i institutionerne både hvad angår rammerne, børnenes trivsel og muligheder for læring. Den nye undersøgelse bekræfter, at vi har mange gode institutioner med dygtige pædagoger og ledere. Men resultaterne skal også bruges til at arbejde med de områder, hvor vi kan se, at vi kan gøre det bedre.”.
Share on facebookShare on twitterShare on email

Ros til fysiske rammer og fokus på fællesskab
Sammenlignet med en lignende undersøgelse, som blev lavet i 2010, er der en række forbedringer i personalets, forældrenes og ledelsens oplevelser ved kvaliteten i dagtilbuddene.

Blandt andet er der enighed mellem forældre og personale om, at de fysiske rammer i dagtilbuddene i højere grad indbyder til, at flere børn leger sammen og at de fysiske rammer inspirerer og udfordrer børnenes fantasi. Det viser sig bl.a. i indretningen af de indendørs og udendørs rammer, der i højere grad giver mulighed for motorisk og social aktivitet.

Forældrene giver også udtryk for at personalet er gode til at støtte barnets aktive og ligeværdige deltagelse i fællesskabet - og at alle børn bliver inddraget i fællesskabet. Denne opfattelse deles også af personalet og ledelsen.

Plads til forbedringer

Der er dog også plads til forbedringer i institutionerne. Undersøgelsen viser, at pædagogerne mener, at de fortæller forældrene, hvordan barnet og børnegruppen fungerer og begrunder valg af metoder og aktiviteter i hverdagen med faglig viden. Forældrenes svar viser, at de ikke har den helt samme opfattelse af kommunikationen og imødekommenheden i hverdagen fra medarbejderne. I 2014 vil der derfor være særlig fokus på forældresamarbejdet og kommunikationen. Målet i 2014 er at udvikle og afprøve værktøjer til dialog og evaluering på dagtilbudsområdet - blandt andet med forældresamarbejdet i fokus.

Medarbejdere og ledelse giver i temperaturmålingen også udtryk for, at det er vigtigt at gå systematisk til værks med at evaluere og dokumentere den pædagogiske praksis. I 2014 vil institutionerne arbejde med at indføre værktøjer som kan hjælpe pædagogerne med at skabe de bedst mulige rammer om børnenes læring og trivsel i institutionerne.

I det enkelte dagtilbud vil analysen blive anvendt i dialogen mellem forældre og professionelle for at øge den oplevede kvalitet.

Der har samlet set været stor interesse for at deltage i temperaturmålingen blandt forældre, medarbejdere og ledere i institutionerne. Resultaterne giver fremadrettet anledning til en nærmere dialog og forventningsafstemning om kvaliteten og kerneopgaven i institutionerne mellem deltagerne.