Alle børnehavebørnene i Fredensborg Kommune kan se frem til at blive sprogvurderet allerede fra 3-års alderen.

 

Det har kommunens Børne- og Skoleudvalg besluttet, og den nye skærpede indsats kommer for, at kommunen tidligt kan spotte de børn, der har det vanskeligt med sproget – og som ellers risikerer at få problemer med læse- og skrivefærdighederne senere i folkeskolen.

 

Med de nye sprogvurderinger, kan børnene allerede i børnehaven få den hjælp og støtte, der er nødvendig for at de kan klare sig fagligt godt i skolen.

 

Sprogvurderingerne foregår allerede i dag for tosprogede børn i kommunen – og børn, der har meget tydelige sprogvanskeligheder. Men nu bliver den altså udvidet til alle børn fra 3-års alderen, og indtil de starter i børnehaveklasse. Baggrunden er, at kommunen har observeret flere tilfælde, hvor børn, der er startet i børnehaveklasse ikke har haft de nødvendige aldersvarende sproglige kompetencer – for at klare sig fagligt godt i skolen.

 

 

”Det er ikke alle børn, der er parate rent sprogligt, når de starter i folkeskolen og desværre kan det forfølge dem resten af livet med dårlige karakterer og manglende jobmuligheder.

 

Ved at sætte tidligere ind med sprogvurderingerne, kan vi identificere dem, der har problemer – og dermed hjælpe i tide.

 

Det vil også samtidig være med til at udjævne niveau-forskellene og generelt hæve det faglige niveau hos børnene”, siger Hanne Berg, formand for Børne – og Skoleudvalget, der også lægger vægt på at sprogvurderingerne vil bidrage til at udligne de sociale forskelle i samfundet.

 

Kommunens nyeste målinger viser en stigning i de tosprogede børns karakterer, hvilket indikerer at den tidlige indsats her har båret frugt. Nu skal alle børn fra 3-6 årsalderen have gavn af sprogvurderingerne uanset etnicitet eller social baggrund.

 

Fakta: Sådan foregår sprogvurderingen af dit barn

 

Sprogvurderingerne vil blive udført med et elektronisk Sprogvurderingsmateriale. Dette er for at vurdere barnets sproglige kompetencer og bestemme den bedste indsats for det enkelte barn.

 

I daginstitutionerne udføres vurderingerne af sprogkyndige pædagoger og hos børn der går hjemme kommer en sprogpædagog hjem til barnet for at sprogvurdere. Sprogvurderingerne vil blive udført fra barnet fylder 3 år og hvert år frem til barnet starter i skole – dette er for at se den udvikling, der sker med barnets sproglige udvikling.

 

 

Med den tidlige indsats ift. sprogvurderingerne, vil de børn der har brug for ekstra hjælp og støtte til det sproglige, få den hjælp de har krav på.

{fcomments on}