Der afholdes borgermøde tirsdag den 24. januar 2023 kl. 17. i KulturStationen, Humlebæk Center 44 om udviklingen af Humlebæk bymidte. På mødet vil man høre mere om planerne for området, og der kan stille spørgsmål til planforslagene, som omtales lokalplan H115 og kommuneplantillæg 2. Disse er i offentlig høring frem til den 1. marts 2023.

Høringssvar til forslagene skal sendes til Fredensborg Kommune senest den 1. marts 2023 kl. 23.59 til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Høringssvaret vil indgå i Byrådets endelige behandling af planforslagene. Efter udløbet af høringsfristen kan Byrådet, efter fornyet behandling af lokalplanforslag og kommuneplantillæg, vedtage planenerne endeligt.

Forslag til lokalplan H115 og kommuneplantillæg 2 har til formål at muliggøre en nedrivning af det eksisterende center- og dagligvarebygninger og omdanne lokalplanområdet til en fortættet bymidte med butikker, boliger, erhverv, institutioner, byrum og grønne arealer. Forslaget omfatter området omkring det eksisterende Humlebæk Center, biblioteket og de kommunale institutioner.

Lokalplanens bestemmelser fastlægger bebyggelsernes placering, omfang og udseende, og beskriver det arkitektoniske kvalitetsniveau. Ligesom bydelens nye infrastruktur, grønne arealer og offentlige byrum fastlægges, og der sikres løsninger for bynatur og regnvandshåndtering.

Indtil lokalplan og kommuneplantillæg er endeligt vedtaget i Fredensborg Kommune, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene ikke bebygges med bolig eller i øvrigt udnyttes på en måde der kan foregribe den endelige plans indhold.

Ejerne af Humlebæk Center vil også gerne videre med udviklingen af centeret, så næste skridt er en ny lokalplan, der omhandler denne specifikke del af bymidten. Forhold som bygningshøjder, byggefelter mv skal endelig konkretiseres og fastsættes i kommende lokalplaner. Her skal mulighederne for mangfoldige boligformer som ungdomsboliger, senioregnede boliger, bofællesskaber mv. også udforskes nærmere.

Området omfattet af første etape strækker sig fra bycenteret og ned til Teglgårdsvej og ud til Fredensborgvej.