Pr. 1. januar 2023 er de to sogne Asminderød og Grønholt Sogne blevet lagt sammen til ét sogn, som bærer navnet Asminderød-Grønholt Sogn. Som konsekvens heraf vil der fremover være ét menighedsråd: Menighedsrådet for Asminderød-Grønholt Sogn, det skriver fredensborgkirkerne.dk

Sammenlægningen er besluttet og ønsket af begge menighed. Og ved at fastholde de to gamle sognenavne i det nye sognenavn holder vi tråden bagud til middelalderen, hvorfra både sogne-inddelingen og vores to sognekirker stammer.

Der har i mange år været et godt og frugtbart samarbejde imellem de to råd og imellem de to sogne.

Samarbejdet gjaldt f.eks. præsterne, der alle var kaldede af begge menighedsråd til at virke i begge sogne. Det gode samarbejde betød også, at der for begge sognes folkekirke-medlemmer har været frit kirkevalg og frit præstevalg på tværs af sognegrænserne. Også omkring hjemmeside, nyhedsbrev, aktiviteter og gudstjenester har der været et tæt samarbejde.

Derfor faldt det naturligt at tage det sidste skridt: at ophæve pastoratet og i stedet gøre Asminderød og Grønholt Sogne til ét sogn med ét menighedsråd og 2 sognekirker samt Fredensborg Slotskirke.

Beslutningen har været tænkt grundigt igennem i løbet af 2022. De to menighedsråd har hver for sig besluttet sig, dernæst har der været afholdt et orienterende menighedsmøde d. 29. maj, endelig har provst, biskop og kirkeministerium godkendt sammenlægningen – og Hendes Majestæt Dronningen har bevilliget det ved kongelig resolution. Sogne-inddelingen i Danmark går helt tilbage til middelalderen, og derfor er det ikke bare lige noget man gør! – Som kuriosum kan nævnes, at det nye navn for sognet har været forelagt stednavneudvalget til godkendelse.

Det nye menighedsråd består frem til det næste ordinære menighedsrådsvalg i november 2024 af medlemmerne af de to tidligere råd.