Johannes Hage, der var grundlægger af Nivaagaards Malerisamling, døde den 14. januar 1923. I anledning af 100-året for hans død er der kranselæggelse ved hans gravsted på Nivå Kirkegaard, og museet vier i hele 2023 en udstillingssal til Johannes Hage og afholder en række særarrangementer, der samtidig fejrer 100-året for Fonden Den Hageske Stiftelse.

Kranselæggelsen forestås af bestyrelsen for Fonden Den Hageske Stiftelse og finder sted ved Johannes Hages gravsted:

Lørdag den 14. januar 2023 kl. 11 på Nivå Kirkegård.

Alle er velkomne til at deltage.

Johannes Hage ejede og drev Nivaagaard gods og teglværk og var desuden en aktiv politiker, kunstsamler og en stor velgører. Han finansierede bygningen af Nivå Kirke, byens første skole og landets måske første plejehjem, der dengang lød navnet Nivaagaards Hospital.

Den driftige virksomhed omkring teglværket var sammen med landbruget med til at skabe den velstand, der samtidig satte Johannes Hage i stand til at skabe en fin og international kunstsamling. I 1903 opførte han i Nivaagaards park et lille tempel til kunsten, som han i 1908 gjorde offentlig tilgængeligt med stiftelsen af det museum, der blev til Nivaagaards Malerisamling.

Året før Johannes Hage døde, etablerede han Fonden Den Hageske Stiftelse, der har til formål at hjælpe mennesker med psykiske lidelser. Fonden Den Hageske Stiftelse ejer og driver i dag Nivaagaards bygninger, jorder og skov samt parken ved museet, som mange nyder den offentlige adgang til året rundt. Af overskuddet fra fondens arbejde uddeles der legater til psykisk syge.

Museets kunstsamling består i dag af 250 værker fordelt over 500 års kunsthistorie med markante kunstværker fra de perioder, som Johannes Hage baserede sin samling på: italiensk renæssance, nederlandsk barok og dansk guldalder. Særligt værkerne fra renæssancen og barokken gør samlingen unik.