Formålet med kommunens fritidsjobordning er at klæde unge på til at varetage et fritidsjob og gennem meningsfulde opgaver at gøre dem parate til at finde og fastholde et ordinært fritidsjob efter ansættelse i fritidsjobindsatsen. Initiativet er tænkt og startet op i det små, men har udviklet sig til et populært tilbud, som flere og flere benytter sig af.

Kommunens administration har på den baggrund undersøgt sagen og vurderer, at den aktivitet, der er i regi af ”Cafe Kokkedal” med salg af mad til familier, der kan komme og spise på stedet, og et salg via take away, er erhvervsvirksomhed. Og en kommune må ikke drive erhvervsvirksomhed medmindre der er lovhjemmel til det, og det er der ikke her, og derfor må cafeén desværre afvikles.

At aktiviteten må lukke, har naturligt fået en del opmærksomhed fra borgere, der har været glade for tilbuddet i Cafe Kokkedal og som rigtig gerne ser, at aktiviteten fortætter. Formålet med aktiviteten var ikke at etablere egentlig cafédrift, som det har udviklet sig til. Formålet med aktiviteten handler først og fremmest om at give nogle unge mulighed for et meningsfuldt fritidsjob, der kan give dem nogle kompetencer og erfaringer med sig videre. Det gode formål ændrer desværre ikke på aktivitetens lovlighed.

Forskellige muligheder for at fortsætte aktiviteten på den ene eller anden måde er drøftet, men den juridiske vurdering er entydigt, at der er tale om erhvervsvirksomhed uden lovhjemmel og uden hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne. Dette er tilfældet, uanset om priserne fastsættes på et højere niveau eller åbningstiden justeres. Det er således selve aktiviteten og driften med åbent salg – erhvervsvirksomheden - der er i strid med reglerne. Hertil kommer det konkurrenceforvridende element, men der skabes ikke en aktivitet, der i sig selv er lovlig, ved at fjerne det konkurrenceforvridende element.

Kommunen undersøger fortsat, om der er andre muligheder for at fortsætte aktiviteten på andre vilkår, men i den nuværende form, kan aktiviteten ikke fortsætte.

Som nævnt er Café Kokkedal ikke etableret for at drive cafévirksomhed, men at skabe fritidsjobmuligheder for en række unge, og derfor er det vigtigt at understrege, at Ung Fredensborg selvfølgelig vil sørge for, at de unge, der har været tilknyttet aktiviteten, vil blive hjulpet videre med at finde nye meningsfulde fritidsjob, ligesom de har mange andre fritidsjobindsatser.