Godt nyt til cyklister mellem Hillerød og Helsingør. Hvis du pendler mellem Hillerød og Helsingør bliver det i fremtiden meget bedre at gøre på cykel. Som en del af den statslige cykelpulje i 2022 bliver strækningen på A6 gennem Fredensborg opgraderet til supercykelsti.

Der bliver anlagt enkeltrettet cykelsti på ca. 1 km mellem Fredensborg by og Hillerød. Det er en strækning, hvor cyklisterne i dag cykler på en kantbane langs A6.

I Helsingør Kommune bliver der anlagt 3 km dobbeltrettet cykelsti nord for Kvistgård, hvor cyklister også cykler på en kantbane. Derudover vil der i projektet være ændringer i kryds og i rundkørsler for at forbedre forholdene for cyklister.

Projektet gennemføres i perioden 2023-2026.