Sommer er lig med bade-sæsone men det varme og stille vejr har sat gang i algerne i Esrum Sø.  Desværre er der i øjeblikket en stor mængde alger i  søen langs søbredden og derfor  frarådes badning  i den del af søen der ligger i  Fredensborg Kommune.

Alger er planter, der svæver frit i vandet.

De kan blomstre op i en sådan grad, at det f.eks. kan se ud, som om vandet er malet med grøn maling.

Andre alger kan ved opblomstring danne hvidlige eller grålige fnug i vandet eller klumpe sammen i tykke lag på overfladen, mens nogle danner skum, når de bliver skyllet op på stranden.

Nogle af disse alger kan være giftige. De fleste er dog helt uskadelige. Selv de få giftige arter er som regel harmløse, fordi giftstofferne fortyndes i vandet. Men under store opblomstringer kan de udskille så meget gift, at en badetur kan give hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré.
Det frarådes derfor at bade i misfarvet eller uklart vand.

Hold dig orienteret om badevandet i Fredensborg kommune på kommunens hjemmeside: https://fredensborg.dk/borger/oplevelser/badevandsudsigten