Norfors har lagt en ambitiøs plan for udbygning af fjernvarme i Fredensborg Kommune og de fire andre ejerkommuner. Med den omfattende udbygningsplan vil Norfors og ejerkommunerne sikre grøn fjernvarme for borgere og virksomheder i området. Udbygningen, der kræver en investering på over 4 mia. kr., vil fordoble det nuværende fjernvarmesystem og vil give næsten 2/3 af husstandene i Fredensborg Kommune mulighed for at vælge klimavenlig fjernvarme, når planen er fuldt udrullet.

Stort projekt

Det er en omfattende proces at udrulle fjernvarme til så stort et område. Det nuværende net er bygget op over 60 år, og nu er målet at fordoble over en kortere årrække frem mod 2030.

Skal det lykkes, kræver det effektivt samarbejde med entreprenører, leverandører, myndigheder og øvrige samarbejdspartnere. Og det kræver maskiner, rør og kvalificeret arbejdskraft helt fra planlægning til installation i det enkelte hus.

Udbygningen kræver også en udvidelse af produktionsanlægget, som i de fleste tilfælde skal placeres rundt omkring lokalt, tæt på, hvor fjernvarmen skal leveres. Med hensyntagen til landskab, arkitektur, miljø, regler, myndighedsbehandling og de nuværende omgivelser.

Ønsker om hurtig udrulning

Den seneste tids uro og prisstigninger har medført en markant stigning i interessen fra borgere, som ønsker at vide, om muligheden for at konvertere til fjernvarme. Med den rapport Norfors nu har offentliggjort om udrulning af fjernvarme kan man se, hvilke områder, der er omfattet og hvornår Norfors går i gang med at detailplanlægge udrulningen for det enkelte område. Et kort over den planlagte udrulning kan ses her: https://arcg.is/1azuKr

Men udover de store udfordringer med at etablere selve fjernvarmesystemet, skal der også være lokal interesse og opbakning til at vælge fjernvarme som den fremtidige varmekilde i et område. Der kan ikke længere pålægges ny tilslutningspligt til den kollektive varmeforsyning. Det betyder, at når Norfors udruller fjernvarme i kommunen, kan den enkelte frit vælge, om man vil tilsluttes eller ej.

Derfor kan det være svært at forudse, hvornår et projekt er endeligt udrullet til forbrugerne, selvom der er sat årstal på, hvornår detailplanlægningen af udrulningen sættes i gang.

Klar til at gøre plan til virkelighed

Fredensborg Kommune vil bruge sommerperioden til at nærstudere planen og få afklaret de nye krav og muligheder, der stilles i Folketingets nye ”Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022”.

Der er behov for en grundig analyse af de forpligtelser, en kommune skal honorere for at skabe en hurtig, effektiv og smidig proces, der sikrer, at flest mulige borgere og virksomheder hurtigst muligt får god, grøn og effektiv fjernvarme til en konkurrencedygtig pris.

Når vi ved mere og den konkrete lovgivning kommer på plads, så kan vi kvalificere udbygningen yderligere.

Borgermøde d. 27. september

Tirsdag den 27. september kl. 17 til 19 inviteres til borgermøde på Fredensborg Rådhus i Kokkedal. På mødet gennemgår Norfors hele udrulningsplanen og Fredensborg kommune orienterer om, mulige alternative varmekilder, der er relevante for boliger, som ikke får tilbudt fjernvarme i denne omgang.

Af hensyn til pladskrav, kommer der tilmelding til mødet.