Mandag den 30. maj indvierer Fredensborg Kommune borgerne til Græstedgård Naturområde, som er et nyt kommunalt frirum for naturen og borgerne på de tidligere landbrugsarealerdet på Græstedgårdsvej 1 i Kokkedal. Der er officiel invielse kl. 16.00.

Græstedgård Naturområde indgår i kommunens finalebidrag i dysten ”Danmarks Vildeste Kommune” og er første skridt i visionen om at skabe et op til 1.000 ha stort sammenhængende naturområde mellem Kokkedal og Nivå.

Etablering af Græstedgård Naturområde blev påbegyndt i 2018. Visionen er at skabe et lysåbent græsland med en mosaik af lav og høj urte- og græsvegetation, store solitære egetræer, græssende køer, vådområder, udsigt over ådalen og en rig og mangfoldig natur. Det nye naturområde skal skabe rum til blomster og insekter, fugle og frøer, men også give offentligheden adgang til naturen og det smukke landskab.

Området bliver officielt indviet af byrådsmedlem Hanne Berg (SF), der præsenteres et insekthotel om skal understøtte insektlivet i området og der vil være en rundtur hvor der fortælles om området. Kommunen vil være vært for en sodavand, en kop kaffe/the og et stykke kage.

Sæt kryds i kalenderen og husk tøj som passer til vejret.