Dagcenter Lindehuset, Jernbanegade 28B i Fredensborg har pr. 1. februar fået en ny leder. Det er den 42 årige Mette Carlsen Wind, der kommer fra en stilling som Udviklingskonsulent på seniorområdet i Røde Kors Hovedstaden, hvor hun bl.a. har haft ansvaret for udvikling af senioraktiviteter- og fællesskaber i samarbejde med frivillige.


Mette har en stor teoretisk og praktisk viden samt erfaring inden for seniorområdet. Hun er en bredtfavnende leder med speciale på det senior- og sundhedsfaglige velfærdsområde. Mette har bl.a. været forebyggelseskonsulent på Frederiksberg, hvor hun også har været kommunikationsled mellem borgere, pårørende, frivillige, foreninger, kommunen og andre interessenter.

Lindehuset er et Dagcenter for alle slags pensionister og efterlønsmodtagere. Husets aktiviteter og fællesskaber er primært drevet af frivillige kræfter, som understøttes af husets personale. Lindehuset har knap 30 frivillige, men vil meget gerne have flere, så har man tid og lyst, er man meget velkommen i gruppen af frivillige.


Lindehuset tilbyder mangeartede aktiviteter og mulighed for fællesskab i caféen. Der er faste ugentlige aktiviteter f. eks. akryl og maleri, billard, computerhjælp, Lanciers dans, gymnastik, gågrupper, slægtsforskning, herrepassiar, pårørendegruppe til demente, spisefællesskab og fællessang, hvor der synges gamle og nye sange bl.a. fra den nye højskolesangbog. Herudover er der også månedlige aktiviteter ligesom der også er udflugter, film og foredrag.


Mette har fokus på at synliggøre Lindehuset både i gadebilledet, på de sociale medier og også meget gerne ved den lokale dagspresse. Mette ønsker at styrke kontakten til de mange brugere og samarbejdet med eksterne interessenter bl.a. Biblioteket, Ældresagen, foreninger, seniorrådet og Handels og Aktivitetsfællesskabet og den lokale dagspresse.


Med henblik på eksternt at øge kendskabet til og interesse for Lindehuset, ønsker Mette bl.a. at oprette en hjemmeside for Lindehuset. Formålet med hjemmesiden er at stimulere kontakten til brugerne således, at de gennem en konstant opdatering og brug af nyhedsbreve har mulighed for til enhver tid at logge på og konstatere, hvad der sker lige her og nu og fremover. Eksternt skal formålet være at synliggøre Lindehuset med henblik på at øge kendskabet til og interessen for Lindehuset.


Hvert kvartal bliver der udgivet et kvartalshæfte med opsummering af alle aktiviteter for det pågældende kvartal. Alle er meget velkomne til at kigge ind i Lindehuset og hente et hæfte og høre mere om diverse aktiviteter. Lindehuset holder åbent hverdage kl. 9-16 (fredag 9-15) Lindehuset holder informationsmøde en gang månedligt på en tirsdag kl. 10.30. Datoen fremgår af kvartalsaktivitetshæftet.

Hér byder lederen Mette og medarbejderen Lars på en kop kaffe og en snak om alle Lindehusets muligheder. De tager godt imod nye og man vil hurtigt få en oplevelse af at blive en del af et rart fællesskab, hvad end man er ny frivillig eller deltager i husets aktiviteter. Lindehuset glæder sig til at møde nye brugere og frivillige.