Den kommunale hjemmepleje står over for store udfordringer de kommende år. Et nyt forsøg i Fredensborg Kommune med selvstyrende og tværfaglige teams i personalegruppen skal bidrage til fremtidens løsninger.

I alle landets kommuner er der store udfordringer med at rekruttere medarbejdere til hjemmeplejen. Samtidig stiger kravene til den hjælp, som medarbejderne skal kunne yde borgerne i deres hjem. For at løse den knude, vil Fredensborg Kommune afprøve nye måder at organisere arbejdet på. Med en bevilling på 7,8 mio.kr. fra Socialstyrelsen har kommunen nu mulighed for at afprøve organisering med selvstyrende teams i hjemmeplejen.

"Vi skal turde udfordre den organisering og den fordeling af ressourcer, som vi har i dag og som vi er så vante med. Derfor er jeg super glad for, at vi med den store bevilling fra Socialstyrelsen får kræfter til at udvikle både nye metoder og kompetencer hos medarbejdere og ledere. Dermed håber vi at forbedre både hjemmeplejen til vores borgere og skabe en mere attraktiv arbejdsplads", siger Louise Mehnke, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

"Det er et både spændende og vigtigt forsøg. Jeg glæder mig ikke mindst over den brede og konsekvente inddragelse af medarbejdere i alle fire hjemmeplejegrupper, og at vi bygger videre på de erfaringer, vi allerede har gjort os på dette felt", siger Birgitte Petersen, der er FOA's - og dermed SOSU'ernes - fællestillidsrepræsentant.

Den tilgang deler sygeplejerskernes repræsentant:

"Vores forsøg rummer store perspektiver for det fremtidige samarbejde, og jeg oplever allerede et stort engagement for at få det her til at lykkes. Så jeg glæder mig til vi for alvor kommer i gang og henter gode erfaringer hjem - som forhåbentligt også kan inspirere andre", siger Charlotte Poulsen, som er sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentant i Fredensborg Kommune.

Forsøget er i sin indledende projektopstart og er ved at afklare, hvordan de ønskede effekter for borgere og medarbejdere opnås. Der skal bygges videre på de nuværende erfaringer i de fire hjemmeplejegrupper, som løbende skal afprøve og evaluere forskellige modeller for selvstyrende og tværfaglige teams.

Målet er at finde den bedst mulige model for den fremtidige organisering i hjemmeplejen.

En række andre kommuner har tilsvarende fået puljemidler til at afprøve og udvikle selvstyrende teams i hjemmeplejen.