De fælles byrum og de grønne områder i Fremtidens Nivå Bymidte får kæmpe betydning for hele byen og designes derfor af eksperter på området med særlig vægt på både natur og bæredygtighed

"Livet og miljøet mellem husene betyder utroligt meget for, om vi oplever den nye bymidte i Nivå som attraktiv eller ej. Asfalt og beton sender ét signal - natur og organiske materialer et helt andet. For byrådet er det helt afgørende, at Fremtidens Nivå Bymidte indbyder til liv, leg og hygge. Her skal kort sagt være trygt og rart at være - døgnet rundt, året rundt. Det er ikke en nem opgave at løse, men vi tror SLA kan skabe de rigtige rammer for bylivet med deres vision for byen og deres erfaring fra andre projekter", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

"Fra dialogen med borgerne ved vi, at natur og bæredygtighed spiller en kæmpe rolle for rigtig mange borgere i Nivå, ligesom tryghed og et aktivt byliv året rundt. De nye byrum skal alle være kendetegnet ved at de fremmer livet, sammenhængskraften og den særlige lokale stemning i Nivå", siger udvalgsformand Lars Simonsen, Plan-, Trafik- og Klimaudvalget..

Hanne Berg, formand for udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling, supplerer:

"Det glæder mig, at SLA har særligt fokus på både at fremme det sociale liv for alle generationer og samtidig at fremme biodiversiteten. De har mange idéer på tegnebordet, fx nyttehaver og frugttræer som integreres i de grønne kiler samtidig med, at der er plads til både leg, sport og regnvand".

For at sikre en tryg og levende bymidte med mangfoldige bylivsmuligheder og stærke forbindelser, vil SLA og NIRAS udvikle alle byrum ud fra visionen i den strategiske helhedsplan for bymidten. Helhedsplanen blev vedtaget af byrådet i 2020 og udviklet i tæt samarbejde med de øvrige aktører i bymidten: KFI Erhvervsdrivende Fond, Fredensborg Forsyning og DSB Ejendomme. Alle aktører står bag valget af SLA som totalrådgiver for den fælles infrastruktur, for dermed at sikre helheden og et samlet udtryk på tværs af matrikelskel og etaper i byudviklingen.

SLA's ambition er, at bymiljøet i Nivå skal være grønt med en mangfoldig bynatur med fx mange forskellige slags træer og buske til glæde for både dyr og mennesker. Kort sagt skal bymidtens uderum hylde alt liv. Bylivet skal være trygt med bl.a. tryghedsskabende og lokalt tilpasset belysning som både giver nye muligheder for byliv og en særlig stemning i vinterhalvåret.

De næste år skal SLA og NIRAS hjælpe med at udvikle konkrete anlægsprojekter for en ny forplads til stationen og et nyt urbant bystrøg, som binder stationen, de nye butiksområder og Generationernes Hus sammen. Derudover omfatter projektet bymidtens nye gader og de grønne kiler, som strækker sig mod resten af Nivå by og de lokale naturområder. Projektet forventes at være fuldt realiseret i 2026.

Den nivåske natur kommer tættere på bymidten
"Vores vision er at gøre den nedslidte bymidte til et trygt og levende sted med stærkt socialt fællesskab og et attraktivt miljø omkring de kommende erhvervsdrivende. Vi vil blandt andet løse dette med en oplevelsesrig, ny bynatur inspireret af lergravssøerne, de frodige ådale og den dynamiske kystlinje, der omgiver Nivå. Med en ny nivåsk bynatur kan vi samtidig fremtidssikre bymidten med en naturbaseret klimatilpasning og styrke den lokale biodiversitet," siger Mette Skjold, partner og CEO i SLA.

"Når man ankommer til Nivå Bymidte skal man allerede fra Stationsforpladsen mødes af et levende bymiljø, hvor børn, unge, voksne, seniorer, træer, planter, og fugle tilsammen giver en mærkbar følelse af mangfoldigt liv, der summer og lever imellem bygningerne."

Illustration fra SLA med visionen for Nivå Bymidte med vægt på bynatur, biodiversitet og et levende fællesskab

Fakta:

Udvikling og anlæg af den fælles infrastruktur i Nivå Bymidte sker i samarbejde med KFI Erhvervsdrivende Fond, DSB Ejendomme og Fredensborg Forsyning.

SLA er Danmarks største og mest berømmede naturbaserede design studio. Tilsammen er de 130 landskabsarkitekter, antropologer, biologer og byplanlæggere. SLA løser opgaver med byrum, parker og ny natur i både Skandinavien, Nordamerika, Asien og Mellemøsten og har vundet flere internationale priser for deres naturbaserede projekter og byudviklingsstrategier.

NIRAS er med sine 2.200 medarbejdere en af landets største og førende tekniske rådgivere. NIRAS har en bred vifte af faglige kompetencer og stor erfaring med at forbinde bymiljøer med solid infrastruktur og tekniske løsninger for byrum, veje og ledningsanlæg. NIRAS opererer i det meste af verden med hovedvægten i Skandinavien og det danske marked.