Fredensborg Kommune udskifter nu til LED armaturer på vejbelysningen i store dele af Kokkedal. Arbejdet startede sidste år i Humlebæk og er en del af en større plan som løber fra til år 2024. Ialt omfatter arbejdet ca. 8000 armaturer med ny smart styring og ca. 600 master, rundt om i kommunen.

Fredensborg Kommune forventer at udskiftningen vil give en klimagevinst, i det at LED lyskilder bruger mindre strøm og så indebærer ændringen også store fordele for den daglige drift. Med den nye og energibesparende teknologi letter vi også trykket på hele det elektriske system, som binder belysningen sammen. Det betyder ganske enkelt færre fejl og nedbrud på belysningen end i dag.

Og så hører det med til billedet, at en LED pære har en levetid på op mod 25 år, så den daglige opgave med at vedligeholde systemet bliver væsentligt mindre. Når vi så samtidig kan lave en intelligent digital overvågning og styring af belysningen – herunder se fejl og skrue op og ned for lyset - er der virkelig potentiale for forbedringer.

Udskiftningen sker løbende og efter Kokkedal går turen til Nivå og sluttes af i Fredensborg i 2024. Enkeltområder kan blive fremskyndet hvis det vil være til fordel for den daglige drift.

Er man grundejer ud til veje, fortove, stier og pladser, hvor arbejdet pågår, skal man være opmærksom på at man har beskæringspligt. Man skal sikre, at man ikke har hæk, buske eller træer, der rager udover sin matrikel og der med hindrer adgang til master.