Norfors forsyner ca. 1/3 af husstandene i Fredensborg Kommune med fjernvarme. Den andel skal stige i de kommende år - samtidig med, at selve varmeproduktionen bliver mindre klimabelastende

 Målet er, at hele varmeforsyningen er fossilfri i 2035. Derfor har de fem kommuner (Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal), der sammen ejer Norfors, arbejdet med projektet "Grøn Varme".

Som et centralt element i projektet har Norfors udarbejdet en udbygningsplan for fjernvarmen. Der arbejdes også på at tilslutte flere til fjernvarme i eksisterende fjernvarmeområder, at sikre konkurrencedygtige priser og at investere i løsninger, der gør produktionen af fjernvarme grøn.

Grovskitse på plads

Som et af de første resultater af Grøn Varme-projektet, har Norfors udarbejdet en grovskitse over de områder i Fredensborg Kommune, hvor der er muligheder for at udvide fjernvarmenettet.

Norfors er i gang med at forfine grovskitsen inden for de enkelte områder. I den fase skal der arbejdes på at afdække og analysere det reelle varmebehov i området, muligheden for at etablere den nødvendige infrastruktur, interessen blandt mulige aftagere osv.

Fjernvarmechef hos Norfors Søren Aarup udtaler:
"Vi føler os sikre på, at vi inden 2030 kan tilbyde fjernvarme i de områder, grovskitsen viser, men der kan stadig ske justeringer, hvor områder både bliver større eller mindre. Det er vi meget klogere på i løbet af de næste 4-6 måneder".

Find din egen adresse

På kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk/grønvarme kan man finde et kort, hvor det er muligt at zoome ind på alle adresser i kommunen. Her kan man se, om ens eget hus ligger inden for eller uden for grovskitsen.. Og som Søren Aarup siger, "Hvis man ligger lige på grænsen og ønsker fjernvarme, hører vi gerne om det".

Politisk opbakning

Det er et udtalt politisk ønske, at fjernvarmen skal dække flest mulige af kommunens borgere.

"Fjernvarme er en nem, ren og effektiv form for opvarmning. Om få år forventer vi også, at den er grøn og fossilfri - så hvis det stod til mig, skulle alle huse være opvarmet med fjernvarme - hvis ellers vi kunne komme rundt til alle med fjernvarmerør. Det er desværre ikke realistisk hverken praktisk eller økonomisk", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Lars Simonsen, formand for Plan-, Miljø-, og Klimaudvalget, bakker op:
"Vi havde et temamøde om varmeforsyning for nylig, hvor der tydeligvis var bred politisk opbakning til fjernvarme i kommunen. Jeg vil derfor forvente, at vi også efter et valg vil gøre vores til at sikre en hurtig og effektiv udbredelse af fjernvarmen. Men jeg er glad for, at vi også tænker på de områder, hvor der ikke kan komme traditionel fjernvarme, for det gælder trods alt også en stor del af kommunens beboere. De bor desværre for spredt eller for langt væk fra det eksisterende fjernvarmenet".

Formand for Infrastruktur- og Teknikudvalget, Flemming Rømer, supplerer: "Vi ser det som en vigtig kommunal opgave at give alle borgere i kommunen tydelig og rettidig information om, hvilken form for opvarmning, de kan forvente at kunne få i fremtiden. Derfor ser vi frem til at kunne give opdaterede informationer om Norfors' endelige udrulningsplaner og ser det som en vigtig opgave for Energicenteret at sørge for, at borgere uden for fjernvarmeområderne også får god information om, hvordan de kan holde varmen, når det nu ikke bliver med fjernvarme".

Fossilfri energi uden for fjernvarmeområderne

Udbygningsplanen for fjernvarme er også en god hjælp for boligejere uden for de forventede nye fjernvarmeområder. Det er vigtig information, når det skal besluttes, hvilken opvarmningskilde oliefyret, naturgasfyret eller lignende skal udskiftes med.

En del områder, der ligger udenfor kommende fjernvarmeområder, vil kunne forsynes med individuelle varmepumper, da bygningerne ligger forholdsvis spredt, så varmepumperne kan installeres uden at genere hverken beboere eller naboer.

I andre områder, hvor boligerne ligger tæt, kan det være en god ide at overveje, om det kan være en fordel at etablere en fælles varmeløsning med naboerne.

Fredensborg Kommune står klar til at rådgive om, hvilke varmeløsninger der kan være hensigtsmæssige i de enkelte områder. Via Fredensborg Kommunes Energicenter tilbydes rådgivning til husejere - men også til beboere i boligkvarterer, der forventes at kunne gå sammen om en grøn varmeløsning.

Kortet viser en grovskitse af forventet udvidelse af fjernvarmedækningen rent geografisk. Bemærk, at kortet er foreløbigt, så der stadig kan ske tilpasninger både af områder og den tidsmæssige horisont.