Til Seniorrådet i Fredensborg Kommune er der valgt 9 medlemmer og suppleanter til den kommende periode, der gælder den 1. januar 2022 – 31. december 2025.

Alle borgere der var fyldt 60 år den 17. november 2021 og bosiddende i Fredensborg Kommune har været stemmeberettigede til Seniorrådsvalget. Valget foregik digitalt i perioden 5. oktober og 17. november.

Fredensborg Seniorråd rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om alle spørgsmål, der vedrører ældre.

Det sker blandt andet ved at udvikle og styrke kommunens ældrepolitik, at sikre de ældres problemer bliver behandlet af Fredensborg Byråd og at Byrådet har pligt til at høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører ældre, inden der træffes beslutning.

Det nye Seniorråd i Fredensborg Kommune består derfor af: 

1. Finn Kamper-Jørgensen (billedet)

2. Charlotte Poulsen

3. Grethe Lissi Troensegaard

4. Vivien Middelboe

5. Jørgen Simonsen

6. Niels Søndergaard

7. Lisbeth Ehlert Knudsen

8. Nils Rasmus Hansen

9. Iben Nymark