Som følge af kommunens mange tilbud til fædre er Fredensborg blandt de 35 af landets kommuner, som i ny kortlægning er kåret som Guldkommune af "Forum for mænds sundhed"


Forum for mænds sundhed er et partnerskab, der arbejder for at forbedre danske mænds sundhed, og som hvert år kortlægger de danske kommuners tilbud til fædre. De bedste kommuner får betegnelsen "Guldkommune", og Fredensborg Kommune er på grund af sine mange tilbud placeret i det gode selskab med i alt 35 kommuner.


"At blive far er en af livets helt store glæder, men er også en ændring, som vi virkelig skal tage seriøst. Derfor er det kun godt, at der nu er langt mere fokus på fædrenes rolle og situation, og at vi som kommune på forskellig vis kan understøtte fædrene - og dermed også hele familien", siger Hans Nissen, der er formand for Social- og Seniorudvalget.


Fredensborg Kommune har disse tilbud til fædre i kommunen:


- Far-ambassadør
- Henviser fast til Far-portalen www.farforlivet.dk på kommunens hjemmeside
- Med far i naturen (fædre med børn i alderen 4-8 år)
- Fars Køkkenskole, fædre med børn i 2.- 4. klasse
- Fars Legestue
- Screening af fædre for fødselsdepression
- Tilbud om støtte/behandling til fædre for fødselsdepression
- Tilbud om fædregrupper


Forum for mænds sundhed er et partnerskab med over 40 interesseorganisationer, faglige organisationer, private virksomheder, forskningsmiljøer, patientforeninger, regioner, kommuner og medier, der vil forbedre mænds sundhed.