Kokkedal er med i stort kunst- og kulturprojekt hvor børn og unge får nu mulighed for at deltage i kunst- og kulturaktiviteter i 14 modelforsøg. Fredensborg Kommune vil i samarbejde med Lolland, Aalborg og Tårnby Kommuner invitere børn ind i kunstneriske fællesskaber.

Kulturministeriet skriver:

”Modelforsøget vil give 700 børn fra 4 kommuner; 8 skoler/institutioner og 32 klasser/grupper et 8-ugers forløb, hvor musik-motorikrytmik-dans udvikles med kroppen i centrum. Forskere og kunstnere bidrager til udvikling og implementering. Derudover vil lærere og pædagoger kompetenceudvikles gennem forsøget.”


Fredensborg Musikskole i Kokkedal styrer modelforsøget
Omkring 250 børn i Kokkedal, fra henholdsvis 0. klasse på Kokkedal skole, Børnehusene Kokkedal og Ullerødskolen, vil frem mod jul modtage undervisning i faget: Musik med Krop. Fredensborg Musikskole er i samarbejde med Nivå Gymnastikforening og Kokkedal skole, Børnehusene og Ullerødskolen en del af modelforsøget Musik med Krop under Kulturministeriets pulje, Grib Engagementet.

I alt 14 projekter har på landsplan modtaget støtte fra Kulturministeriets pulje. På lokalt initiativ har Fredensborg kommune søgt og modtaget 1.4 millioner kroner i støtte til modelforsøget og det samlede budget er på 2 millioner. Fire kommuner – Fredensborg, Tårnby, Lolland og Aalborg samarbejder om at udvikle og gennemføre modelforsøget.

Det bedste fra de to verdener
Musik med Krop forener de grundlæggende musikalske og motoriske kvaliteter i et nyt fælles fag. Projektet er allerede i fuld gang. Projektledelse, lokale koordinatorer og en udviklingsgruppe har lagt sidste hånd på rammerne for de 8 ugers aktiviteter, som undervejs garneres med kunstneriske indslag fra dansens verden.

Udviklingsgruppen består af musikskolelærere med speciale i de grundlæggende og elementære musikdiscipliner, en bevægelsespædagog samt en motorikspecialist fra folkeskolen, som sammen udarbejder de overordnede rammer for undervisningsforløbet.

Nivå Gymnastikforenings faciliteter er den lokale ramme
Hver uge vil to undervisere, en musikskolelærer og en motorikunderviser fra gymnastikforeningen, undervise børnene i Holmegårdshallen, og tilsvarende i de andre kommuner. Børnene følges af deres pædagoger og lærere fra børnehave og skole. Netop det faktum, at undervisningen foregår i et gymnastikcenter, er udgangspunktet for modelforsøget. Gymnastikkens Hus bliver, når det er færdigt, Danmarks bedste motoriske læringsrum og legeplads.

Kulturministeriet skriver også:

”Fredensborg Kommune vil i samarbejde med Lolland, Aalborg og Tårnby Kommuner invitere børn ind i kunstneriske fællesskaber, hvor fantasi, kreativitet og skaberlyst stimuleres. Modelforsøget initieres ud fra forståelsen af, at kunst, kultur og kreativitet har opbyggelig betydning for børns kognitive, sociale og motoriske udvikling.”

Hjerneforsker Kjeld Fredens slår tonen an
Musik er projektets ene vigtige ben, og ansøgningen læner sig op ad læge og hjerneforsker, adj. Professor ved institut for læring og filosofi på Aalborg universitet, Kjeld Fredens, og dennes bog; Læring med Kroppen forrest. Fredens mener, at læring bygger på kropslig aktivitet, og at der her er aktiviteter, der kan engagere mere end andre. Kjeld Fredens fremhæver blandt de æstetiske læringsformer, musikken, som særlig vigtig.

Målet med pilotprojektet er at forene alle de grundmusikalske elementer, vi kender fra rytmikundervisningen, og de grundlæggende bevægelseskvaliteter og motoriske færdigheder i en moderne og veludrustet gymnastiksal, hvor det er muligt at opbygge motorikbaner, der kan være med til at understøtte og udvikle børnenes motorik.