I Fredensborg bymidte bliver Langedam i disse dage oprenset for slam og dunhammer. Det er nødvendigt med års mellemrum at fjerne slam fra bunden og dunhammer planter, som bliver dominerende og gør vandet stillestående.

Målet er at genskabe et frit vandspejl i dammen, og skabe bedre forhold for et varieret dyre- og planteliv med flere frøer, insekter og planter.

Det vil også give naboer og andre, der holder af at gå en tur ved Langedam, mulighed for flere naturoplevelser. Langedam kan også bruges til en skøjtetur, hvis vi er heldige og får en kold vinter.