Lokaltog A/S der driver Lokalbanen mellem Hillerød og Helsingør via Fredensborg er gået i gang med renovering af flere af de vejbroer som går over jernbanen mellem Fredensborg og Helsingør. Det drejer sig om broerne ved Veksebo og Toelt.

Arbejdet er påbegyndt og fortsætter et stykke tid endnu. Blandt andet på Reerstrupvej, som går fra Søholm til Kvistgård. Her er hele vejbroen fjernet og en ny skal opføres. Arbejdet blev påbegyndt 16. september og forventes at slutte 1. marts 2022. Af samme årsag, er der ikke gennemkørsel på strækningen, så der er sat skilte op , med vejledning af trafikken. Togdriften bliver fra tid til anden berørt, således at strækningen ikke kan benyttes af toget. Derfor sættes der togbusser ind mellem de berørte stationer.

Vejbroerne er afskildelige år og øget tungere trafik benytter forskellige vejstrækninger. Derfor er det nu tid til at renovere disse broer.

Overgang med manuel bom nedlægges

Lokaltog A/S arbejder også på at forbedre sikkerheden på jernbanerne i Nordsjælland. En vigtig del af arbejdet er at forbedre usikre overkørsler f.eks.
ved nedlæggelse. På jernbanestrækningen Hillerød - Snekkersten er der i dag seks usikre overkørsler, en af dem  ligger i Toelt og betjenes via manuelle bomme.  Denne jernbaneoverkørsel bliver derfor nu fjernet.

Som en del af projektet skal der etableres en ny grusvej. Grusvejen ønskes etableret mellem Toeltvej 17, 3050 Humlebæk og Reerstrupvej, 3490 Kvistgård. Vejen udlægges som privat vej og eksproprieres permanent. 

De berørte parte samt naboer, har været hørt i sagen og Lokaltog A/S afholder alle udgifter der er forbundet med gennemførelsen af
projektet.

Artiklen fortsætter under billederne.....

 

 

Humleborg Online har været i dialog med Lokaltog A/S og stillet nogle spørgsmål, som der er svaret på. Disse kan læses her:

 

Hvor omfattende er renoveringen af vejbroerne mellem Fredensborg og Helsingør?

Vejbroerne ved Toeltvej og Veksebovej renoveres med en udskiftning af broens fugtmembran og huller i beton og asfaltbelægning repareres.
Vejbroen ved Reerstrupvej bliver udskiftes helt og erstattes af en helt ny bro, en såkaldt rammebro i beton.

Hvor lang tid tager det at renovere vejbroerne?

Lokaltog forventer, at arbejdet med at renovere de tre vejbroer vil vare 4-5 måneder, enkelte arbejder vil først være afsluttet i foråret 2022. Broerne kan benyttes af borgerne igen i løbet af december 2021 og januar 2022.

Hvad er baggrunden for renoveringen af vejbroerne?

Lokaltog har ved et eftersyn af broerne konstateret, at der var behov for at renovere de to vejbroer på Veksebovej og Toeltvej. Gennemgangen af broen ved Reerstrupvej afdækkede, at beton og stå i broen ved Reerstrupvej var i en sådan forfatning, at der var behov for at udskifte hele broen.

Nedlægges overkørslen på Toeltvej?
Ja, overkørslen på Toeltvej nedlægges som en del af planen om at lukke de ikke-sikrede overkørsler. Det sker for at øge sikkerhedsniveauet for vejens trafikanter.

Anlægges der en vej til den berørte ejendom og foregår det samtidig med renoveringen af vejbroerne?

Ja, der anlægges en vej til den berørte ejendom, og arbejdet foregår samtidig med renoveringen af broen ved Toeltvej.

 

Nedenstående billeder er taget af Søren K. der er nabo til banen

Sidste lokaktog der køre under Reerstrupbroen, inden at den fjernes 

Grave arbejdet er i gang-