Der har den seneste tid været medieomtale af flere borgere, der har haft en dårlig oplevelse i forbindelse med deres ophold på Rehabiliteringsafdelingen på Skovgården. Kommunen har modtaget en del klager fra pårørende, der ikke har været tilfredse med forholdene.

Udvalgsformand for Social og Seniorudvalget Hans Nissen udtaler:

"Vi tager klagerne og kritikken fra borgerne meget alvorligt, og derfor har det været nødvendigt at iværksætte en ny styrket organisering af ledelsen. Opgaven bliver at sætte fuld fokus på, at borgerne føler sig trygge og får den nødvendige rehabilitering, pleje og omsorg og at de pårørende inddrages i processen. Vi har lært af kritikken og vi har heldigvis mange dygtige medarbejdere i Rehabiliteringsafdelingen, der gerne vil gøre det så godt som muligt for borgerne. Der er brug for en genstart af Rehabiliteringsafdelingen, og vi vil i Social- og Seniorudvalget følge udviklingen tæt de kommende måneder og med de iværksatte initiativer er vi godt på vej."

Der er foreløbig arbejdet med følgende plan for et større borgerfokus i Rehabiliteringsafdelingen:

Ledelsen i afdelingen styrkes med en gruppeleder med træningsfaglige kompetencer og en centerleder med mange års erfaring indenfor rehabilitering og træning

- Systematiske og synlige genoptræningsplaner for borgere og pårørende
- Der er ansat en farmakolog fra 1. august, der skal understøtte en sikker medicinhåndtering
- Hver borger har en fast kontaktperson gennem hele opholdet
- Systematisk evaluering af borgernes og pårørendes tilfredshed med opholdet ved udskrivning
- Dialogmøde med indlagte borgere og pårørende med henblik på opsamling af erfaring og læring
- Efter gensidig aftale fratræder den nuværende centerleder på Pleje- og Rehabiliteringscenteret Skovgården med øjeblikkelig virkning.

Lederen af Træning og Rehabilitering Benedicte Fenger overtager ledelsen af Rehabiliteringsafdelingen på Skovgården og stillingen som leder af Skovgårdens plejeboliger slås op.