Flere og flere rutineprægede og enkle sagsgange overtages af robotter på rådhuset. Det sparer de ansatte for en masse tid, som de i stedet kan bruge på den faglige vurdering af sagerne 

En robot på rådhuset har hverken tandhjul eller talegaver. Robotten er derimod et lille program, som gemmer sig inde i computeren, hvor det gennemfører en masse "klik" i kommunens forskellige IT-systemer. På den måde sparer medarbejderne mange rutineprægede opgaver med fx at hente og ordne data, inden der skal træffes en afgørelse i sagen.

"Vi har i dag cirka 20 robotter i drift på rådhuset. Her sparer de vores medarbejdere for at bruge en masse tid på de enkle, regelbaserede og rutineprægede opgaver, som er nødvendige for at kunne træffe en afgørelse på det rigtige grundlag", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen og nævner sager om boliganvisning og sociale ydelser som eksempler på opgaver, hvor medarbejderne nu sparer tid, når de ikke længere selv skal hente de objektive data frem fra IT-systemerne, journalisere og sende afgørelsen til borgerne.

Med robotterne kan Fredensborg Kommune både udnytte medarbejderes tid bedre og gøre deres arbejde mere interessant:

"Det er vigtigt for os, at vi udnytter medarbejdernes tid og kompetencer bedst muligt. Og det giver altså ikke meget værdi og energi, at højt kvalificerede medarbejdere skal bruge oceaner af tid på at klikke sig frem og tilbage i vores systemer, når et program - eller en robot som vi kalder det - kan gøre det meget hurtigere. Så kan medarbejderne i stedet koncentrere sig om at vurdere sagen og træffe den rigtige afgørelse", slutter Thomas Lykke Pedersen og understreger, at robotterne på intet tidspunkt selv afgør sager i kommunen. Det gør kun medarbejderne.

En robot er et program, som kan arbejde på tværs af kommunens fagsystemer og dermed fx indhente de nødvendige og lovbestemte data til brug for sagsbehandlingen. På billedet ses systemet SAPA, som robotten bruger til at indhente de relevante data med.