Godt for klimaet og godt for alles økonomi. Det er kort fortalt resultatet af en investering på 27 mio. i ny LED-gadebelysning som Fredensborg kommune nu sætter i gang. Over tre år udskiftes alt kommunens gadebelysning med nye LED-armaturer.

Investeringen på 27 mio. kr. er tjent hjem allerede på 10 år – men allerede fra første dag vinder klimaet på grund af det markant lavere energiforbrug, der følger med LED.

Udskiftningen sker over tre år – 2021-24 – og bl.a. omfatter ca. 8000 armaturer med ny smart styring og ca. 600 master. Ud over klimagevinsten indebærer ændringen også store fordele for den daglige drift, fortæller Flemming Rømer, der er formand for Infrastruktur- og Teknikudvalget:

Fakta
Entreprenørvirksomheden VERDO der i dag allerede har drift og vedligeholdelses kontrakten i Fredensborg Kommune har vundet opgaven med udskiftning af LED-armatur samt og LED-indsatser i eksisterende vejbelysningsmaster. Yderligere udskiftes ca. 600 master.

Verdo starter udskiftningen ultimo juni 2021 og udskifter armaturerne samlet i områder og starter i Humlebækområdet.

Udskiftningen sker løbende hen over årene. Den forventede rækkefølge er Humlebæk, Kokkedal, Nivå og sluttes af i Fredensborg i 2024.