Hvordan synes du, at vi sammen skal bevæge os i en grønnere retning? Fredensborg Kommune inviterer til konference om klima og bæredygtighed og lancerer en ny hjemmeside, hvor alle kan dele grønne forslag

Fredensborg Kommune er på mange måder langt med indsatser for bedre klima og bæredygtighed. Men der er både potentiale og behov for at gøre endnu mere. Derfor inviterer Fredensborg Kommune til konference om klima og bæredygtighed torsdag den 19. august 2021 kl. 17.00-20.30.

"Byrådet er meget optaget af den grønne dagsorden, og hvordan vi skaber konkrete resultater. Vi ser frem til at høre fra borgere, foreninger og erhvervsliv, hvordan de ønsker, at en grønnere fremtid i kommunen skal se ud", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Inspirér din nabo og politikerne

Ambitionen med klimakonferencen er, at deltagerne inspirerer hinanden og politikerne. Det kan fx handle om, hvordan forskellige grupper i kommunen kan samarbejde om grønne løsninger - eller hvordan kommunen giver borgere og virksomheder de bedste muligheder for at begrænse deres klimaaftryk.

"Der er behov for handling både i forhold til klimaudfordringerne og presset på biodiversiteten. Vi er fra politisk hold klar over, at så mange som muligt skal tænke med, for at vi finder de bedste løsninger", siger formand for Plan-, Miljø- og Klimarådet Lars Simonsen.

"For Klimarådet er klimakonferencen en unik mulighed for at høre ønsker og forslag fra borgere, foreninger og virksomheder. Det har vi ikke mindst brug for, når vi skal rådgive byrådet om fremtidige initiativer og investeringer til fordel for klimaet", siger formand for Klimarådet Louise Mehnke.

Klimakonferencen byder på oplæg og workshops om transport, energi, byggeri, affaldshåndtering, biodiversitet og klimatilpasning.

Vi samler på grønne idéer

Klimakonferencen sætter fokus på de gode ideer til lokale, grønne initiativer. Derfor har kommunen oprettet en hjemmeside, klima.idestorm.dk, hvor alle interesserede kan dele og kommentere på idéer - både før og efter konferencen.

Ideerne vil blive brugt på konferencen, og som inspiration til kommende initiativer i kommunen - ikke mindst til den kommende klimaplan.

Resultatet bliver en konkret klimaplan

Fredensborg Kommune deltager i klimaprojektet DK2020 [Link: www.realdania.dk/projekter/dk2020] og er derfor i gang med at udarbejde en langsigtet klimaplan. Klimakonferencen og den nye klimahjemmeside giver alle i kommunen mulighed for at sætte et konkret aftryk på klimaplanen.

Du kan dele din ide og tilmelde dig konferencen på klima.idestorm.dk. Det er gratis at deltage i konferencen, og pladserne fordeles efter først-til-mølle.

Fakta

Klimakonferencen bliver afholdt torsdag den 19. august 2021 kl. 17.00-20.30 på Rådhuset, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal
Invitationen er vedhæftet
Tilmelding sker på klima.idestorm.dk
DK2020-klimaplanen skal være færdig i juni 2022. Du kan læse mere om projektet her www.realdania.dk/projekter/dk2020