Bedre badesikkerhed, renere strande og nye toiletfaciliteter er nogle af de forbedringer, som Fredensborg kommune har sat i søen op til dette års badesæson.

Nye redningskranse skal bidrage til at øge sikkerheden på kommunens strande. Her ses den nye krans ved Nivå Strandpark.
Årets badesæson er i fuld gang og Fredensborg Kommune har iværksat en række forbedringer af strandene i kommunen.

"Vi har syv skønne strande, som vi for to år siden afsatte tre mio. kr. ekstra til at forbedre. Pengene er blandt gået til at fjerne sand omkring badebroerne, som også er blevet helårssikret. Der er opsat "intelligente" skraldespande i Nivå Strandpark, etableret nye borde og bænke i Sørup, og der er en ny toiletbygning på vej til Babylone Strand", fortæller Kristian Hegaard, der er formand for Fritids- og Idrætsudvalget.

Badesikkerheden får også et godt løft i denne badesæson, uddyber Flemming Rømer, som er formand for Infrastruktur- og Teknikudvalget:

"Trygfonden har netop velvilligt doneret redningskranse og tilhørende udstyr til fem badesteder i kommunen, så vi også har fået Babylone, Lousiana, Peder Mads, Nivå og Mikkelborg dækket godt ind, ligesom Bjerre Strand og Sørup allerede var. På kommunens vegne vil jeg gerne takke Trygfonden for dette gode tiltag".

På kommunens hjemmeside kan man løbende følge temperaturudviklingen i badevandet på kommunens strande: www.fredensborg.dk/oplevelser/badevandsudsigten