Stigende vandmasser fra oven, fra neden og fra havet sætter ekstra pres på ådalene i kommunen - ikke mindst Nivåen og lavbundsjordene ved Langstrup Mose. Ny film illustrerer klimaudfordringer i kommunens åsystemer 

De fleste, som har gået tur i den skønne natur langs åen i Langstrup Mose fx i marts eller november ved det godt: Mængden af vand giver store udfordringer.

Og især Nivåen giver udfordringer, fordi en meget stor del af regnvandet fra hele kommunen ledes videre til Øresund gennem Nivåen.

"Her er ingen lette løsninger. Tværtimod. Derfor skal vi finde dem i fællesskab og involvere alle interessenter. Fra kommunens side har vi længe ville starte dialogen op, men på grund af Corona har vi desværre flere gange været nødt til at udskyde møder, hvor vi kunne mødes ansigt til ansigt", siger formand for Plan-, Miljø-, og Klimaudvalget Lars Simonsen og fortsætter:

"For at få et godt grundlag for den kommende dialog, har vi valgt at lave en kort animeret film om udfordringerne ved stormflod og skybrud i vores ådale, fordi mange informationer på dette område formidles bedst og hurtigst grafisk. Jeg vil derfor opfordre alle interesserede til at bruge fem minutter på at se filmen".

Filmen kan ses på kommunens hjemmeside - www.fredensborg.dk/vandikommunen - og bliver også vist, når det bliver muligt at gennemføre et borgermøde om klimaudfordringerne i ådalene i Fredensborg Kommune.