Fredensborg Kommune går fra en 5. til en 2. plads i Beskæftigelsesministeriets nye sammenligning af kommunernes indsats for at få borgere væk fra offentlig forsørgelse - dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge.

Det resultat glæder borgmesteren:

"Vi har en stor og vigtig opgave med at gøre så mange borgere og familier uafhængige af offentlig forsørgelse. Det kan vi ikke mindst gøre ved at skaffe dem job og uddannelse, så de kan komme videre i deres liv. Det er vi gode til - og det glæder mig virkelig", siger Thomas Lykke Pedersen.

Lars Søndergaard, der er formand for Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, uddyber:

"At vi lykkes på dette område er super vigtigt for de af vores borgere, som har brug for en hjælpende hånd med at finde en ny plads på arbejdsmarkedet. Enten direkte med et nyt job eller indirekte via uddannelse og opkvalificering. At det samtidig også spiller en stor positiv rolle for kommunens økonomi gør det jo kun til et endnu vigtigere resultat. Så stor ros til vores Jobcenter fra mig".

Beskæftigelsesministeriet sammenligner antallet af offentligt forsørgede i alle landets kommuner i forhold til deres rammevilkår, fx borgernes alder, uddannelse og etnisk herkomst. Fredensborg Kommunes 2. plads skyldes, at det faktiske antal forsørgede ligger langt under det antal, som ministeriet forventer og beregner ud fra kommunens rammevilkår.

Dagpengeområdet består af dagpenge, kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse. Sygedagpengeområdet består af sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Kontanthjælpsområdet består af kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, revalidering og forrevalidering, ressourceforløb og ledighedsydelse.