Alt for mange ældre borgere falder og kommer til skade. Derfor har Fredensborgs Social- og Seniorudvalg besluttet, at forebyggelsesindsatsen de kommende år skal styrkes. Det sker med en handlingsplan der netop er blevet godkendt.

- Vi har tilsluttet os Forebyggelsesrådets flerårige handlingsplan om faldforebyggelse. Og byrådet har for de næste år bevilget flere penge til opgaven", udtaler formanden for Social- og Seniorudvalget Hans Nissen.

Skaderne er betydelige. Hvert år forekommer der 500 knoglebrud hos ældre her i kommunen. Lige så mange falder og slår hovedet, og omkring 1.000 ældre kommer lettere til skade.

Den flerårige handlingsplan sætter ind på mange områder. De nuværende kurser ved kommunens faldforebyggelseskonsulenter fastholdes. Som borger kan man selv tilmelde sig kurset.

Borgerne skal have bedre information om faldforebyggelse via videoer, pjecer og kommunens digitale nyhedsbrev til ældrebefolkningen. Det kommunale personale, der kommer i ældres hjem, bl.a. ved hjemmehjælp og forebyggende hjemmebesøg, skal bidrage til information om faldforebyggelse. De fleste faldulykker finder sted i de ældres hjem.

Hver 3. faldulykke sker i det offentlige rum, på pladser, stier og veje. Både på kort og langt sigt skal der gøres en indsats for at skabe sikrere offentlige arealer for den ældre befolkning, og appen "Giv et tip" på mobiltelefonen skal bruges bedre til at indberette farlige steder til Nordsjællands Park og Vej (NSPV), så forholdene kan forbedres.

Et forløbsprogram for fald, faldulykker og faldforebyggelse bør etableres i Region Hovedstaden, så der sikres sammenhængende indsats også med forebyggelse, bl.a. lægelig udredning af ældre med balanceproblemer, svækkede ældre mv.

"Vi er meget taknemmelige for, at så mange ældre tilbage i 2019 gav sig tid til at svare på Forebyggelsesrådets spørgeskema om fald og faldulykker. De ældre medborgeres svar har været grundlaget for at målrette Forebyggelsesrådets handlingsplan", siger formanden for Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen, Finn Kamper-Jørgensen, og tilføjer:
"Vi følger udviklingen og følger op på handlingsplanen for at sikre, at færre ældre fremover falder og kommer til skade".

Social- og Seniorudvalget har også godkendt Forebyggelsesrådets beretning for 2019-2020, hvor man bl.a. også omtaler forebyggelse gennem frivillig indsats, overgangen fra arbejdsliv til seniorliv og forebyggelse af Covid-19 pandemien. Man kan læse om Forebyggelsesrådets arbejde på kommunens hjemmeside