Per Arnoldi har skabt et monument for de danske jøders historiske flugt over Øresund til Sverige under besættelsen. Monumentet indvies den 5. maj på dets smukke placering ved Peder Mads Strand i Humlebæk.

Det er Fredensborg Kommune, som med støtte fra Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Solar Fonden og Knud Højgaards Fond, har rejst finansieringen til monumentet, som får fast plads i Humlebæk på Peder Mads Strand direkte ud mod Øresund.

"Jeg er på kommunens vegne stolt over, at vi på dette sted i al fremtid kan mindes, hvordan det ved fælles hjælp lykkedes at sejle en stor del af danske jøder i sikkerhed i Sverige fra flere strande langs Øresund. Samtidig er jeg dybt taknemlig over, at Dronningen vil indvie monumentet sammen med os og dermed gøre denne dag endnu mere mindeværdig", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

"Per Arnoldis smukke og enkle monument markerer på uforlignelig vis en af de mest betydningsfulde dele af vores fælles historie - ikke blot i Danmark men i hele verden - og maner på den måde til refleksion over såvel historien som den tid og de udfordringer, vi står midt i nu", siger Ulla Hardy-Hansen, formand for Kulturudvalget.

For Per Arnoldi spiller "Oktober 1943" en særlig rolle:
"Jeg er utrolig glad for, at vi nu sætter dette monument over denne helt enestående del af vores historie, hvor den danske befolkning ved fælles hjælp reddede en meget stor del af de danske jøder fra udryddelse i nazisternes koncentrationslejre. Det er mit håb, at monumentet fremover både får en naturlig plads på stranden og tjener til at bevare mindet om et helt særligt kapitel i vores fælles historie", siger Per Arnoldi.

Ved indvielsen er der taler af borgmester Thomas Lykke Pedersen, kulturudvalgsformand Ulla Hardy-Hansen, fhv. ambassadør Ole Philipson, der som barn selv flygtede med sin familie over Øresund i oktober 1943, samt kunstner Per Arnoldi.
Herefter vil Dronningen indvie monumentet.

Per Arnoldis monument "Oktober 1943" består af en 3 x 3 meter "svævende" flise i lys grå granit med inskription og en 3 meter lang tiltet båd i massiv sort diabas ovenpå. Båden peger mod det forjættende neutrale Sverige, men er endnu på land.

Kunstværket koster knap 2,2 mio. kr. og er finansieret af de medvirkende fonde.

Peder Mads Strand ligger lige syd for det nuværende Slettenhus, som under besættelsen hed Hotel Gylfe og var mødested for danske frihedskæmpere og gemmested for jøder i oktober 1943, inden de blev sejlet fra Sletten Havn til Sverige.

 

Foto: Jens Honoré - "Oktober 1943".