Siden Folketinget i december 2020 indgik en ny politiaftale, er det nu besluttet, at den kommende nye nærpolitienhed skal ligge i eller i tilknytning til Nivåhøj.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen glæder sig på borgernes vegne over, at kommunen inden længe får en nærpolitienhed i Nivå.

Den kommende nærpolitienhed skal ligge i eller i tilknytning til Nivåhøj, og Nordsjælland Politi er nu på jagt efter egnede lokaler.


"Vi ved, at politiets tilstedeværelse er vigtig både for at forebygge og opklare kriminalitet - og så har nærheden ikke mindst kæmpe stor betydning for borgernes oplevelse af tryghed i deres nærområde. Jeg glæder mig derfor på borgernes vegne over, at kommunen inden længe får en nærpolitienhed i Nivå", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

I Nordsjællands Politi - som skal bemande den nye enhed - ser man frem til fortsat godt samarbejde:
"Vi har gennem mange år haft et godt samarbejde med Fredensborg Kommune på mange forskellige områder, og jeg ser frem til at det samarbejde nu også fortsætter med fast base i Nivåhøj-området, hvor vi nu skal finde velegnede lokaler til formålet", siger politidirektør Jens-Christian Bülow.

Af Folketingets aftale fra december fremgår det, at betjentene i de nye nærpolitienheder blandt andet skal beskæftige sig med forebyggende arbejde over for særligt børn og unge, herunder i relation til utryghedsskabende adfærd, samt patruljering i lokalområdet som supplement til beredskabet og besøg hos indbrudsramte borgere m.v..


Arkiv foto af borgmester Thomas Lykke Pedersen og en politimand ved besøg på rådhuset.