Fredensborg Kommune får fra uge 16 og fire uger frem foretaget en kontrolopmåling af en række vandløbsstrækninger, det sker som en del af kommunens arbejde med at kontrollere at vandløbene lever op til kravene i vandløbsregulativerne

Vandløbets skikkelse og vandføringsevne ændre sig med tiden og som vandløbene i dag reguleres er der et tilbagevendende behov for kontrolopmåling. Afhængigt af hvilket regulativ et givent vandløb er underlagt kan målingerne omsættes til viden om hvorvidt vandløbets regulativmæssige skikkelse er opfyldt eller ej.

Det er firmaet  firmaet WSP Danmark A/S, der vil stå for opmålingen i Fredensborg Kommune. WSP er den virksomhed i Danmark, som har opmålt flest kilometer vandløb.

Opmåling foretages i dag med en blanding af GPS og totalstation afhængigt af om vandløbet løber i skov eller i åbent terræn, og kan suppleres af foto/dronefoto/dronevideo af forhold langs vandløbet, hedder det i en generel beskrivelse fra firmaet om arbejdet med opmåling.

I forbindelse med opmålingen vil der færdes folk fra firmaet WSP Danmark A/S ude langs de pågældende vandløb. Kontrolopmålingen foretages som en del af kommunens arbejde med at kontrollere at vandløbene lever op til kravene i vandløbsregulativerne.

Følgende vandløb vil blive opmålt:

Bassebæk
Dageløkkevandløbet
Grønholt Å
Grønholtåens Sideløb
Gunderødløbet
Holmeskovgrøften
Kobækken
Kovangsgrøften
Krydsmosegrøften
Langstrup Mosevandløb
Nivå
Sideløb A til Gunderødløbet
Tjæredamsafløbet
Vestlige tilløb til Bassebæk
Ålemosegrøften