Alt for mange børn og unge begynder at ryge. For at bremse den udvikling, indføres nu Røgfrit Fritidsliv i samtlige kommunens forenings- og idrætsanlæg, Nivå Havn, strande, legepladser og rekreative områder

Røgfrit Fritidsliv betyder, at ingen må bruge tobak, snus eller lignende hverken indenfor eller udenfor på Fredensborg Kommunes strande, havn, rekreative områder samt i og omkring bygninger og arealer anvendt af foreninger.

Beslutningen om Røgfrit Fritidsliv blev truffet på Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 4. januar med afsæt i kommunens partnerskabsaftale med Kræftens Bekæmpelse om Røgfri Fremtid. Hermed følger en fælles målsætning om, at ingen børn og unge ryger i 2030 og at færre voksne gør det, fortæller udvalgsformand Kristian Hegaard:

"Det handler grundlæggende om, at vi vil beskytte børn og unge mod at begynde med at ryge. Og alle erfaringer viser, at flere børn og unge begynder, hvis de færdes i miljøer, hvor rygning opleves som en normal og acceptabel ting - fx ved de idrætsanlæg hvor de mødes for at dyrke sport", siger Kristian Hegaard og erkender samtidig, at det mange steder bliver svært at indføre Røgfrit Fritidsliv:

"Derfor er det helt afgørende, at vi får et godt samarbejde med foreningerne om, hvordan vi kan lykkes med at ændre adfærd og vaner, så Røgfrit Fritidsliv også giver mening for dem. Jeg er derfor glad for de mange konstruktive tilbagemeldinger, vi har fået fra foreningerne, efter vi sendte forslaget i om Røgfrit Fritidsliv til udtalelse hos dem. Det tegner godt og jeg ser derfor optimistisk på målet om at sikre en reel røgfri fremtid for vores børn og unge. Vi ved godt, vi ikke kommer 100 pct. i mål med det samme. Men starter vi nu, er der større chance for, at vi kommer i mål med en røgfri fremtid 2030 for den næste generation. Samtidig ser jeg det som en naturlig forlængelse af, at vi altid har været foregangskommune på dette felt og fx som de første i landet indførte røgfri arbejdstid for alle kommunens ansatte".

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede på samme møde disse fem standpunkter i arbejdet for et Røgfrit Fritidsliv i Fredensborg Kommune:

- Alle udendørs arealer er røgfrie
- Reglerne gælder for alle
- Reglerne gælder til enhver tid
- Positiv kommunikation og skiltning
- Inddragelse af fritidslivet

I erkendelse af, at det kan være svært at ændre adfærd og vaner, fx ved fodboldkampe, arrangementer på Fredtoften, havnen mv. understøttes Røgfrit Fritidsliv af nudging, positiv skiltning og venlig henstilling.