Det blev en grøn julegave til hele kommunen, da byrådet den 21. december 2020 vedtog to nye handleplaner: en for grøn transport og en for energi og varme. Fra 2021 kommer der flere grønne busser på vejene, bedre cykelparkering på flere stationer, borgere og virksomheder kan se frem til flere gratis energitjek, og så skal kommunalt byggeri bæredygtighedscertificeres.

Disse grønne tiltag følger af de to handleplaner, som byrådet vedtog den 21. december. De udmønter dele af kommunens grønne politik og er et skridt på vejen mod det langsigtede mål om en fossilfri el og varme i 2035 og fossilfri transport i 2050.

"Vi er nået langt i vores klimaindsats, og skal fortsat holde farten frem mod vores mål. Jeg er ikke i tvivl om, at vi når målene, hvis vi løfter i flok. Det er de to nye handleplaner gode eksempler på", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen og understreger, at en vigtig opgave for det nye Klimaråd bliver at forankre klimaindsatsen bredt i hele kommunen.

Den vurdering deler Lars Simonsen, formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, og supplerer: "Handlingsplanen for energi og varme tager for alvor hul på at erstatte den fossile olie og naturgas i opvarmningen med grønne alternativer. Arbejdet kommer til at ske i tæt samarbejde med borgerne".

Flemming Rømer, formand for Infrastruktur og Teknikudvalget, udtaler:
"Et andet godt eksempel på nye grønne tiltag er den klimasamarbejdsaftale, vi netop har indgået med regeringen om indkøb af klimavenlige kommunale køretøjer. Aftalen betyder blandt andet, at vi fra 2021 har et mål om ikke at indkøbe nye kommunale diesel- og benzinbiler i Fredensborg Kommune. Samtidig bliver det nye el, brint eller biogasbusser, der købes ind til den kollektive transport i kommunen. Allerede i 2021 udskiftes busserne på linje 354, så de fremover kommer til at være CO2-neutrale".