Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen i Fredensborg Kommune har som første led i en handlingsplan for at forebygge faldulykker blandt ældre foretaget en stikprøveanalyse for at belyse problemets omfang. 

I 4. kvartal 2019 er der gennemført en interviewundersøgelse, hvor ældrebefolkningen blev opfordret til at svare på et standardiseret, digitalt spørgeskema.

Ud af kommunes ca. 9.500 ældre 65+ årige bidrog 17 pct. med svar, i alt 1.569 personer.
Opgørelsen viser, at hver tredje ældre 65+ er faldet i løbet af det seneste år – tallet er størst for de 80+ årige, hvor næsten hver anden ældre er faldet.

Med baggrund i 2019-stikprøveundersøgelsen estimeres det, at der i blandt Fredensborg Kommunes ældrebefolkning 65+ på 9.500 personer årligt forekommer omkring 500 knoglebrud, 250 forstuvninger, 530 tilfælde med "slog hovedet" samt 1.100 tilfælde med lettere tilskadekomst.

Undersøgelsen har fokus på individuelle, helbredsmæssige risikofaktorer hos den ældre samt på omstændigheder ved fald, og hvor faldet fandt sted.

De fleste – 61 pct. - er faldet på et hjemligt område, samlet set er det 45 pct. der er faldet inden for i hjemmet. Hver fjerde – 26 pct. - er faldet på et offentligt trafikområde. I 13 pct. af faldene har der været tale om ujævn belægning på gangsti, fortov mv.

To ud af tre ældre oplyser, at de har kronisk sygdom; tallet er højst hos de 80+ årige. Andre
individuelle risikofaktorer for fald omfatter forekomst af svimmelhed, som findes hos hver sjette
ældre.

”Vi har nu fået et godt grundlag for at videreudvikle en handlingsplan til intensiveret faldforebyggelse”, siger formand for Forebyggelsesrådet, Finn Kamper-Jørgensen, og fortsætter:
”Fredensborg Kommune har allerede ansat to faldforebyggelses konsulenter, der årligt ser og vurderer omkring 200 borgere, der enten er faldet eller synes de er begyndt at føle sig usikre og på den baggrund er begyndt at begrænse deres aktiviteter.

Alle borgere over 65 år kan henvende sig til Træning og Rehabilitering på tlf. 41954510/12, hvis de er interesserede i at få en aftale med en af faldforebyggelsesfysioterapeuterne. Borgerne har her mulighed for at få en udredning og få råd og vejledning om faldforebyggelse samt forskellige træningstilbud, hvis det skønnes relevant.

Byrådet har for 2021 og 2022 bevilget 100.000 kr. hvert år til en intensiveret forebyggelsesindsats. Det har jo store menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser med de alt for mange faldulykker, så der er i vor kommune politisk vilje til at forebygge”, slutter Finn Kamper-Jørgensen .

I løbet af første del af 2021 udarbejder Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen den endelige forebyggelses plan til politisk godkendelse.

Læs den omtalte rapport her