Langs motorvejens afkørsel ved Fredensborg og Kokkedal vokser nu kommunens første 'klimaskov'. De 3.000 træer er af forskellige sorter, som både suger meget CO2, er allergivenlige og ikke mindst gode for biodiversiteten


Byrådet besluttede i 2019, at der skal plantes 'klimaskov' i kommunen som klimakompensation for kommunens flyrejser mv. Nu er de første 3.000 træer plantet på vestsiden af motorvejens afkørsel mod Fredensborg.

"Vi kan alle gøre noget for at bremse klimaforandringerne. At plante skov giver rigtig god mening, da træerne både suger CO2 og er smukke at se på - og dermed bliver de også en gevinst for hele kommunen", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Lars Simonsen, formand for Plan-, Miljø- og klimaudvalget, er enig:
"Vi har udvalgt træer, som har en høj tilvækst og dermed opsuger meget CO2. Derudover har vi lagt vægt på at de valgte træer øger biodiversiteten - fx for sommerfugle og insekter. Og så er de valgte træsorter også allergivenlige, da de udleder forholdsvis få pollen".

Efterhånden som træerne vokser sig store og skal udtyndes, bliver der etableret en sti gennem området, ligesom hegnet rundt om skoven bliver fjernet, så snart træerne ikke længere er i fare for at blive spist af vildtet.

Området er et kommunalt ejet areal og har tidligere været bortforpagtet til landbrugsdrift.

Det er Nordsjællands Park og Vej (NSPV), som planter træerne og står for driften af den nye beplantning på 0,4 hektar.