Fredensborg Kommune går nu i gang med farttilpasninger i landområderne også kaldet lokaltrafikområde 4. Anlægsarbejdet forventes færdigt midt november 2020.

Der vil blive arbejdet forskellige steder i projektområdet og man kan derfor opleve mindre vejlukninger og omkørsler, som vil blive skiltet lokalt. Fredensborg Kommune  håber på forståelse for de midlertidige gener det kan medføre.

Projektet udføres af Nordsjællands Park og Vej og omfatter:

• Ændringer af færdselstavler på Veksebovej, Smedevej, Brønshulevej, Højsagervej, Langerødvej og Toeltvej.

• Der etableres fartdæmpning med bump på Veksebovej og Langerødvej.

• Ny udformning af T-kryds mellem Smedevej og Veksebovej.

• Rumleriller ved Toelt og Søholm By.

Man kan se projektmaterialet på dette link:
https://www.fredensborg.dk/borger/trafik-og-veje/farttilpasning-paa-landet

Opdateringer i projektperioden vil kunne ses på dette link:
https://www.fredensborg.dk/borger/trafik-og-veje/aktuelt-vejarbejde-og-projekter