Kender du en person, forening, organisation eller privat virksomhed som du mener, bør komme i betragtning til Handicapprisen, så vil vi gerne vide det inden mandag den 2. november 2020 kl. 12.00.

Fredensborg Kommunes handicappris bliver i år uddelt for 11. gang.
Prisen tildeles til privatpersoner, foreninger, organisationer eller virksomheder i erhvervslivet, som i særlig grad har ydet en indsats for, at børn og/eller voksne med handicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre.
Handicapprisen tildeles ud fra et eller flere af nedenstående kriterier:

- Der er skabt forhold, der kan bidrage til en forøget livskvalitet hos børn og/eller voksne med handicap
- Der er skabt mulighed for at børn og/eller voksne med handicap kan deltage på lige fod med øvrige borgere
- Der er skabt arbejdspladser for mennesker med handicap
- Der er skabt aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for børn og/eller voksne med handicap
- Der er forbedret handicaptilgængelighed
- Der er givet bidrag til større almen viden om handicappedes forhold
- Der er bidraget til en større grad af inkludering af børn og/eller voksne med handicap i det offentlige rum.

Kriterierne er ikke udtømmende, så har du forslag til nominering af noget, som falder uden for ovenstående kategorier, så kontakt venligst udviklingskonsulent Kate Larsen via nedenstående kontaktoplysninger.

Sidste gang prisen blev uddelt i 2019, blev Monica Lylloff (billedet) hædret for at sætte handicappede og deres pårørendes vilkår på den politiske dagsorden.

Prisen overrækkes tirsdag den 3. december på FN’s internationale Handicapdag.