Fhv. overbibliotekar Ernst Tursø, Humlebæk, er død. Han blev 89 år.


Tursø voksede op i Rødovre og tog eksamen fra Danmarks Biblioteksskole i 1955. Straks herefter blev han leder af Hadsund Folkebibliotek. Senere fulgte ansættelser i Aarhus og Roskilde med ansvaret for udvik-lingen og kontakten til de små deltidsdrevne biblioteker i sognekommunerne. Det var netop i de år, hvor grunden blev lagt til det biblioteksvæsen, vi kender i dag.


Med denne baggrund var han derfor i 1967 den oplagte kandidat til jobbet som leder af bibliotekerne i Asminderød-Grønholt (i dag en del af nuv. Fredensborg Kommune), da bibliotekerne dér ændrede sta-tus. Han kom de følgende næsten 30 år til at stå for udviklingen af et biblioteksvæsen, hvor man hele ti-den var på forkant med udviklingen bl.a. med etableringen af to store biblioteksafdelinger i henholdsvis Fredensborg (1972) og Humlebæk (1978). Også teknologisk var man med Tursø som primusmotor med i front, da ny teknologi erstattede mange af de manuelle arbejdsprocesser.


Der blev i Ernst Tursøs aktive år trukket meget på hans ekspertise. Tursø var i biblioteksfaglige kredse en meget benyttet foredragsholder, og han deltog i mange af de udvalg og grupper som i 1980-90’erne sik-rede nytænkning og udvikling af dansk biblioteksvæsen. Endelig stod han i en række år for efteruddan-nelsen af biblioteksledere på Den kommunale Højskole i Grenå.
I 2007 overgik Ernst Tursø til en stilling som lokalhistorisk konsulent i Fredensborg-Humlebæk Kommune. En stilling som lå lige til højrebenet, da han fra dag ét i kommunen var blevet indfanget af dens spænden-de historie, og meget snart efter ansættelsen fik han oprettet et lokalhistorisk arkiv for kommunen.


Efter pensioneringen fik lokalhistorien Tursøs fulde opmærksomhed. Det blev til en række bøger og artik-ler. Og ikke mindst foredrag og lokalradioudsendelser, hvor Tursø glimrede ved sin fortælleglæde og delte ud af sin enorme historiske viden om lokalsamfundet.


Peter Heiberg