Tal fra Danmarks Statistik viser, at Fredensborg Kommune opfylder minimumsnormeringerne i både vuggestue og børnehave. Sammen med Frederikssund Kommune, har Fredensborg Kommune den bedste normering i Nordsjælland.

I foråret nedsatte Børne- og Skoleudvalget en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra forældre, faglige organisationer og medarbejdere, der sammen belyste forskellen mellem normeringerne opgjort efter Danmarks Statistiks metode og den reelle normering som forældrene rent faktisk oplever i institutionerne.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at Fredensborg Kommune opfylder minimums-normeringer i både vuggestue og børnehaver.

Med en normering på 2,9 barn pr. voksen i vuggestuerne har Fredensborg Kommune - sammen med Frederikssund Kommune, den bedste normering i Nordsjælland.
I børnehaverne ligger Fredensborg Kommune med en normering på 5,9 børn pr. voksen - og dermed i den bedste fjerdedel i Nordsjælland ifølge tallene fra Danmarks Statistik.

"Det var et grundigt og værdifuldt arbejde arbejdsgruppen udførte, og som pegede på den oplevede normering i vuggestuen og børnehaven. Tallene fra arbejdsgruppen pegede på en reel normering i vuggestuen på 4,6 barn pr. voksen og i børnehaven på 9,4 børn pr. voksen," udtaler udvalgsformand Per Frost Henriksen og fortsætter:

”Det er glædeligt, at de senere års politiske prioritering af børneområdet nu igen afspejles i de officielle statistikker – efter et dyk i normeringerne i 2018-statistikken. Statistikken viser, at vi ligger rigtig pænt målt på normeringer. Samtidig arbejder vi med en rigtig høj faglighed i vores institutioner, så stor ros til vores pædagoger og medhjælpere i institutionerne. Vi vil imidlertid gerne endnu mere og derfor har vi også givet området et betydeligt ekstra løft i både 2020- og 2021-budgetterne.”