Politikerne og forvaltningen i Fredensborg Kommune har taget et godt initiativ for at få undersøgt om plejen foregår på en værdig og acceptabel måde i kommunen. Det udtalte Seniorrådet, da det sammen med kommunens ældrechef for nyligt drøftede lokal opfølgning efter at have erfaret de rystende forhold vist i TV.

Alle Beboere og pårørende ved kommunens plejecentre har nu mulighed for gennem samtale med ledelsen på plejecentret at ytre sig. For hver samtale udfyldes et spørgeskema. Her i august kommer resultatet af denne undersøgelse på politikernes bord. Samtidigt skal politikerne drøfte tilsynsfunktionen.

Det er en god handlingsplan for at skabe status over situationen i vor kommune, siger Seniorrådets formand Niels Søndergaard. Så kan politikerne handle ud fra denne status. Og vi følger selvfølgelig godt med i hvad der lægges op til at beslutninger – og ytrer os, fortsætter formanden.

Niels Søndergaard slutter: ”Seniorrådet ønsker også at udtrykke sin store anerkendelse af den kommunale ældrepleje i disse vanskelige tider. Vi er i den forbindelse stolte over at bo i en kommune, hvor der hidtil ikke har været ét eneste tilfælde af COVIDC-19 smitte, hverken i hjemmeplejen eller blandt beboere og ansatte på plejecentrene i vores kommune”.